Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Zaštita okoliša i prirodnih resursa

Graditeljski sektor je sektor resursa i energetski intenzivne industrije, što ima značajan i dalekosežan utjecaj na okoliš. Društvo SWIETELSKY nastoji osigurati uporabu ekološki prihvatljivih procesa, opreme i strojeva u svim fazama projekta. Kontinuirano težimo očuvanju zraka, vode, energije i tla, optimizaciji materijalnih troškova i troškova logistike te smanjenju emisije koliko god je to moguće.

Iznimno mnogo truda ulažemo u poštovanje svih propisa o zaštiti okoliša i zakona koji utječu na naše poslovanje na svim našim tržištima i u svim poslovnim segmentima te izbjegavamo negativne učinke naših poslovnih aktivnosti na ljude i prirodu.

Stoga neprestano pratimo najnovija istraživanja i vrhunske tehnologije, sudjelujemo u određenim istraživačkim projektima i pratimo razvoj međunarodnih pravnih zahtjeva. Sve je to iznimno važno kako bismo društvo SWIETELSKY zaštitili od sankcija, novčanih kazni i nanošenja štete trgovačkoj marki. Posebnu pozornost moramo obratiti na pravilno postupanje s opasnim tvarima. Kontaminacija na našim gradilištima ili na našim proizvodnim mjestima može prouzrokovati značajnu štetu za okoliš, ali i troškove, u slučaju zakonom naloženih mjera sanacije ili gubitka proizvodnje.

Iako često ne možemo izravno kontrolirati kršenja zakona i propisa zaštite okoliša od strane naših podizvođača i dobavljača, njihov bliski poslovni odnos s nama znači da je društvo SWIETELSKY neizravno povezano s posljedicama, a to može nanijeti štetu ugledu društva. Stoga mi svoj pozitivni utjecaj, koliko god je to moguće, vršimo i na dobavljače i podizvođače u Austriji, primjerice obvezom usvajanja našeg Kodeksa ponašanja.

Zbog naših operacija u planinskim regijama, društvo SWIETELSKY uključeno je i u kontrolu erozije tla s pomoću tehničkih i bioloških metoda i procesa. U tu su svrhu uspješno pokrenuta inovativna rješenja specifična za naša gradilišta, od kojih su neka i zaštićena patentom. Sve je to dio naših nastojanja da zadovoljimo sve nacionalne i međunarodne pravne uvjete i postignemo najviše moguće standarde. Stoga sa zadovoljstvom možemo reći da u ovoj i prethodnoj godini društvu SWIETELSKY nisu izrečene značajne novčane kazne niti nenovčane sankcije zbog nepoštovanja zakona i propisa o zaštiti okoliša.

Više o ekologiji i očuvanju resursa društva SWIETELSKY kao i o sljedećim temama pročitajte u našem Izvješću o održivosti

  1. Jačanje organizacije, str. 89
  2. Energija i emisije, str. 89 - 91
  3. Materijali i otpad, str. 91 - 95
  4. Naš doprinos ciljevima održivog razvoja, str. 95
Ing Jürgen Müller, Voditelj prodaje drvne građe
„Drvo je građevni materijal prošlosti i budućnosti i sastavni je dio moderne arhitekture. Održivo je, stabilno, vatrootporno, pogodno za montažnu gradnju, bez emisija, prirodno i jednostavno se kombinira. Robnom markom SWIEtimber-om, osim što smo i sami graditelji koji koriste neutralne materijale, svojim kupcima možemo ponuditi znanje o drvnoj gradnji ekološki sigurnim materijalom.“

Ing Jürgen Müller, Voditelj prodaje drvne građe

Klaus-Peter Pichlwanger, Voditelj kvalitete
„Kao graditeljsko društvo koje i samo izvodi radove svoj utjecaj koristimo u najvećoj mogućoj mjeri i pridonosimo očuvanju resursa duž cijelog lanca vrijednosti. Šteta za okoliš mora se izbjegavati, a to je važno kako s ekološkog tako i s ekonomskog stajališta.”

Klaus-Peter Pichlwanger, Voditelj kvalitete