Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Zdravlje i sigurnost na radu

Zaposlenici, ugovorni partneri, podizvođači, predstavnici suvlasnika zgrada i susjedi moraju na gradilištima grupacije SWIETELSKY biti zaštićeni od nesreća i opasnosti za zdravlje u skladu s najvišim mogućim normama. Njihova sigurnost našem je društvu najvažnija. Bez obzira na različit pravni okvir na različitim tržištima, mi najveći prioritet dajemo vlastitim sigurnosnim normama.

Osim ljudskih tragedija koje su posljedica nesreća na radu, narušeno zdravlje i bolovanja uzrokovana stresom mogu utjecati na ugled i konkurentnost društva. Čak i ako uspijemo izbjeći pojavu nesreća na radu, nepoštivanje standarda zaštite na radu može rezultirati pravnim i financijskim kaznama i birokratskim troškovima, što se u svakom slučaju mora izbjeći.

Graditeljska aktivnost nedvojbeno ide ruku pod ruku s povećanim rizikom od nesreća na radu u usporedbi s drugim industrijskim sektorima zbog uporabe teške opreme i fizičkog naprezanja. Bez obzira na podjelu ili državu, to pitanje je jednako važno za sve dijelove grupe.

Rizici proizlaze, na primjer, iz opasnosti od pada pri radu na velikim visinama ili ekstremnih vremenskih uvjeta kojima su radnici povremeno izloženi. Izgradnja tunela i izgradnja željeznica predstavljaju posebne opasnosti, zbog čega je zaštita na radu uvijek bila od velike važnosti. U tim je vrstama poslova tradicionalno veća opasnost od ozbiljnih ozljeda na radu. Zakoni i propisi u raznim zemljama u kojoj naša grupacija djeluje, posebno u Velikoj Britaniji i Australiji, opsežni su i različiti. Osobito u sjevernoeuropskim zemljama, pitanja zaštite na radu također su dio uvjeta u postupku dobivanja poslova i stoga postaju još važniji.

Pročitajte više o zaštiti na radu društva SWIETELSKY i o sljedećim temama u našem Izvješću o održivosti

  1. Jačanje organizacije, stranice 66 - 68
  2. Ključne brojke i nadzor, stranica 68
  3. Naš doprinos ciljevima održivog razvoja, stranica 71
Bruno Wyhs, stručnjak za zaštitu i sigurnost na radu
„Naša kultura sigurnosti uključuje intenzivnu i ciljanu prevenciju i općenito promicanje zdravog načina života. Svaka nezgoda i svako narušavanje zdravlja koje se može izbjeći, moraju se spriječiti primjenom niza mjera.”

Bruno Wyhs, stručnjak za zaštitu i sigurnost na radu