Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Pravne informacije i politika privatnosti

PREAMBULA

Tvrtka Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Austrija i njena društva kćeri (sva zajedno Swietelsky) polažu veliku pozornost zaštiti osobnih podataka svojih osoba za kontakt kod svih poslovnih partnera i djelatnika. Stoga tvrtka Swietelsky obrađuje osobne podatke u skladu s primjenjivim pravnim propisima radi zaštite osobnih podataka i radi sigurnosti podataka.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi orijentiraju se prema definicijama u čl. 4. EU uredbe o zaštiti osobnih podataka (OUZP).

I. PODRUČJE VAŽENJA

Činjenično: Ova Izjava o zaštiti podataka  regulira postupanje s osobnim podacima i obradu istih u grupi poduzetnika Swietelsky.

Osobno: Ova Izjava o zaštiti podataka vrijedi za sve djelatnike grupe poduzetnika Swietelsky te njihove partnere, kupce, i dobavljače kao i za ostale osobe koje su uključene u poslovanje tvrtke Swietelsky.

Vremenski: Ova Izjava o zaštiti podataka stupa na snagu 25.5.2018. godine i vrijedi kao minimalni standard za obradu osobnih podataka.

II. SVRHA OBRADE PODATAKA

Tvrtka Swietelsky obrađuje osobne podatke djelatnika, partnera, kupaca i dobavljača u svrhu pružanja poslovnih usluga i ispunjenja s time povezanih zakonskih kao i ugovornih zahtjeva.

1. Obrada podataka poslovnih partnera:

Tvrtka Swietelsky obrađuje osobne podatke koje su joj na raspolaganje stavile zainteresirane osobe, kupci, dobavljači, itd. radi izrade ponuda i izvršenja naloga kao i ispunjenja s time povezanih ugovornih / predugovornih i pravnih obveza.

2. Kandidati:

Podaci za kontakt i dokumentacija za natječaj koji su dostavljeni u okviru natječaja za radno mjesto mi ćemo elektronički obraditi u svrhu odabira prikladnih kandidata za radni odnos. U slučaju odbijanja kandidata dokumentacija za natječaj držat će se u evidenciji nakon isteka odgovarajuće zakonske obveze za pohranu podataka samo onda, ako Vi date svoju privolu.

3. Mrežna stranica:

Voditelj obrade za prikupljanje podataka na ovoj mrežnoj stranici

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Austrija

Prikupljanje podataka na našoj mrežnoj stranici

 Vaši podaci se s jedne strane prikupljaju tako što nam iste dajete Vi sami, a s druge strane podaci se, napose tehnički podaci, prikupljaju automatski posjetom našoj mrežnoj stranici. Dio podataka se prikuplja, kako bi bilo zajamčeno besprijekorno funkcioniranje naše mrežne stranice. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu. Više o tome možete saznati u idućoj točki.

Korišteni moduli, plug-inovi ili alati

Stranica karijere

Zahvaljujemo Vam, ako ste odlučili za natjecanje za radno mjesto online putem na našoj stranici karijere. Time nam olakšavate i ubrzavate obradu Vaše zamolbe

Mi obrađujemo Vaše podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u okviru natječaja za radno mjesto, samo u svrhu i u okviru procesa natječaja za radno mjesto u skladu sa zakonskim propisima. Ako se Vaša zamolba odnosi na konkretno raspisano radno mjesto, onda mi navedene podatke obrađujemo samo u svrhu obrade podataka samo za to konkretno mjesto. Obrada Vaših podataka za natječaj vrši se pri tome radi ispunjenja naših (pred)ugovornih obveza u okviru procesa natjecanja za radno mjesto u skladu s čl. 6., st. 1., slovo b OUZP. Osim zaključenja natječajnog postupka za neko radno mjesto mi Vaše podatke za natječaj obrađujemo samo ukoliko je to u skladu s čl. 6., st. 1., slovo f OUZP potrebno radi očuvanja našeg opravdanog interesa ili ako ste vi dali izričitu privolu za obradu svojih podataka za natječaj za slučaj budućih raspisa radnih mjesta. Odgovarajuće vrijedi i za zamolbe na vlastitu inicijativu nakon usporedbe Vaših želja glede radnog mjesta i Vašeg kvalifikacijskog profila s našom ponudom radnih mjesta.

Dostavom zamolbe za radno mjesto izjavljujete da ste suglasni s obradom Vaših podataka u svrhu procesa natječaja za radno mjesto u skladu s načinom i u opsegu kako je to predstavljeno u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Ako se u okviru postupka natječaja za radno mjesto dobrovoljno daju posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9., st. 1. OUZP, onda se njihova obrada vrši u skladu s čl. 9., st. 2., slovo b OUZP (npr. zdravstveni podaci, kao primjerice  svojstvo osobe s teško invalidnim osobama ili o etničkom podrijetlu) ili na bazi Vaše privole u skladu s čl. 9., st. 2., slovo a OUZP (npr. zdravstveni podaci, ukoliko su isti potrebni za obavljanje posla).

Podaci koje ste stavili na raspolaganje, možemo u slučaju uspješnog natjecanja za radno mjesto obrađivati dalje u svrhu zapošljavanja. U suprotnom, ako natjecanje za ponuđena radna mjesta nije bilo uspješno, podaci o kandidatu će se obrisati nakon isteka zakonskih rokova ili ako ste izjavili privolu za duže razdoblje, onda nakon isteka tog roka. 

Brisanje se vrši, ukoliko niste izjavili privolu za duže vremensko razdoblje, nakon isteka roka od sedam mjeseci, kako bismo mi mogli odgovoriti na odgovarajuća završna pitanja u svezi s natječajem i ispuniti naše obveze dokazivanja u skladu sa Zakonom o ravnopravnom postupanju. Računi o možebitnom povratu putnih troškova arhivirat će se na odgovarajući način u skladu s porezno-pravnim smjernicama.

Nastupi na društvenim mrežama

Mi trenutnu diskusiju na društvenim mrežama u svezi sa zaštitom podataka shvaćamo vrlo ozbiljno, s obzirom da smo i sami nazočni na društvenim mrežama, kako bismo aktivne korisnike tih mreža informirali o ponudi naših usluga. Konkretne društvene mreže koje koristimo za to, prikazane su na našoj stranici svojim logotipom. U svezi s time želimo konstatirati da na temelju aktualne sudske prakse snosimo zajedničku odgovornost, mi s odgovarajućim operaterom društvene mreže u smislu čl. 26. OUZP. Mi smo za to poduzeli potrebite mjere opreza, koliko nam je to ponuditelj usluga omogućio. Primarna odgovornost u skladu s OUZP za obradu osobnih podataka na odgovarajućoj društvenoj mreži, međutim, snosi odgovarajući ponuditelj usluga društvene mreže U slučaju ostvarivanja prava povrijeđene osobe, utvrđujemo da je najbolje ista sam ostvarivati neposredno od društvenih mreža. Mi kao operater ne donosimo nikakve odluke u svezi s obradom podataka na društvenoj mreži. Samo odnosni ponuditelj usluga ima pristup podacima korisnika i stoga samo on može poduzeti neposredne mjere. 

Podaci korisnika mogu se na društvenim mrežama obraditi u promidžbene svrhe i u svrhu istraživanja tržišta. Mogu se izraditi vlastiti profili korištenja, između ostalog iz različitih interesa korisnika. Profili korištenja mogu se posljedično koristiti za to da se npr. objavljuju ciljane promidžbene poruke unutar i izvan društvenih mreža. U te svrhe društvena mreža koristi i kolačiće u kojima su pohranjeni korisničko ponašanje i interesi korisnika. Nadalje u tim korisničkim profilima mogu biti sadržani i podaci o korisnicima kao članovima dotičnih društvenih mreža, ukoliko su prijavljeni na iste.

U svezi s detaljnim opisom dotičnih obrada podataka i mogućnosti prigovora skrećemo pozornost na Izjavu o zaštiti podataka dotične društvene mreže.

Eventualno se može dogoditi da se kod nekih društvenih mreža korisnički podaci obrađuju izvan Europske unije. S obzirom na ponuditelje iz SAD-a koji posjeduju certifikat u skladu s Privacy Shield, skrećemo pozornost da se ponuditelji usluga time obvezuju, pridržavati se standarda zaštite podataka Europske unije, napose uredbe OUZP. Dostava podataka u SAD dopuštena u slučaju aktivne Privacy-Shield sukladno članku 45. OUZP. 

Odabir najvažnijih ponuditelja platformi društvenih mreža, uklj. i dodatne informacije naći ćete ovdje:

 • Facebook

Ponuditelj: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Mrežna stranica: www.facebook.com
Dodatne informacije: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Zajednička odgovornost: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 • Xing

Ponuditelj: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka
Mrežna stranica: www.xing.de
Dodatne informacije: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 • LinkedIn

Ponuditelj: LinkedIn Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska
Mrežna stranica: www.linkedin.com
Dodatne informacije: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 • Pinterest

Ponuditelj: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 94301 California, SAD
Mrežna stranica: www.pinterest.com
Dodatne informacije: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 • Twitter

Ponuditelj: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 94301 California, SAD
Mrežna stranica:: www.twitter.com
Dodatne informacije: https://twitter.com/de/privacy
Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 • YouTube: 

Ponuditelj: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
Mrežna stranica: www.google.com
Dodatne informacije: https://policies.google.com/privacy
Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Općenito o kolačićima (cookies)

Na našoj mrežnoj stranici koristimo kolačiće, kako bismo naše pojavljivanje na Internetu oblikovali jednostavnije i funkcionalnije za korisnika. Neki kolačići pri tome ostaju pohranjeni na Vašem krajnjem uređaju.

Kolačići su mali paketi podataka koje prilikom posjete našoj mrežnoj stranici razmjenjuju Vaš preglednik i web server. Oni ne uzrokuju nikakvu štetu i služe samo za ponovno prepoznavanje posjetitelja mrežne stranice. Kolačići mogu pohraniti samo informacije koje dostavlja Vaš preglednik, t.j. informacije koje ste sami unijeli u preglednik ili koje postoje na mrežnoj stranici. Kolačići ne mogu izvršiti nikakav kod i ne mogu se koristiti za pristup Vašem krajnjem uređaju. Prilikom Vašeg idućeg pozivanja naše mrežne stranice na istom krajnjem uređaju mogu se informacije koje su pohranjene u kolačićima nastavno poslati ili natrag nama („kolačić prvog ponuditelja“), ili mrežnoj aplikaciji trećeg proizvođača kojem pripada kolačić („kolačić trećeg ponuditelja“).  Zahvaljujući pohranjenim i natrag poslanim informacijama dotična mrežna aplikacija prepoznaje da ste Vi već pozivali i posjetili mrežnu stranicu s pomoću preglednika na Vašem krajnjem uređaju. 

Ovisno o svrsi korištenja i funkciji kolačiće dijelimo u sljedeće kategorije:  

 • Tehnički potrebni kolačići koji osiguravaju tehnički rad i osnovne funkcije naše mrežne stranice. Ova vrsta kolačića se primjerice koristi za zadržavanje Vaših namještanja dok Vi navigirate po mrežnoj stranici,ili pak Vi možete voditi brigu o tome da važne informacije ostanu sačuvane tijekom cjelokupnog trajanja sesije (npr. prijava, košarica za robu).
 • Statistički kolačići, kako bismo razumjeli kako posjetitelji postupaju s našom mrežnom stranicom, tako što se informacije prikupljaju anonimno i analiziraju se. Time mi stječemo vrijedna saznanja, kako bismo optimizirali i mrežnu stranicu, ali i naše proizvode i usluge.
 • Marketinški kolačići, kako bismo korisnicima na našoj mrežnoj stranici postavili ciljane marketinške aktivnosti.  
 • Neklasificirani kolačići su kolačići koje mi zajedno s ponuditeljima individualnih kolačića pokušavamo klasificirati.

Ovisno o trajanju pohranjivanja kolačiće dijelimo na privremene i trajne kolačiće. Sesijski kolačići pohranjuju informacije koje se koriste tijekom Vaše aktualne sesije na pregledniku. Ovi kolačići se automatski brišu zatvaranjem preglednika. Pri tome na Vašem krajnjem uređaju ne ostaju nikakve informacije. Trajni kolačići pohranjuju informacije između dvije posjete mrežnoj stranici. Na temelju tih informacija Vas će se prilikom sljedeće posjete prepoznati kao redovnog posjetitelja i mrežna stranica će reagirati na odgovarajući način. Životni vijek trajnih kolačića određuje ponuditelj kolačića.

Pravna osnova za korištenje tehnički potrebnih kolačića počiva na našem opravdanom interesu za tehnički besprijekoran rad kao i za funkcionalnost naše mrežne stranice bez smetnji u skladu s čl. 6., st. 1., slovo f OUZP. Naša mrežna stranica ne može normalno funkcionirati bez ovih kolačića. Za korištenje statističkih i marketinških kolačića potrebna je Vaša privola u skladu s čl. 6., st. 1., slovo a OUZP. Vi svoju suglasnost za korištenje kolačića možete opozvati u svakom trenutku s važenjem za budućnost u skladu s čl. 7., st. 3. OUZP. Privola je dobrovoljna. Ako se ona ne da, ne nastaju nikakve posljedice.

Vi nadalje možete svoj internetski preglednik namjestiti tako da se sprječava spremanje kolačića na Vašem krajnjem uređaju, odnosno svaki puta će Vas se pitati, jeste li sporazumni s postavljanjem kolačića. Jednom postavljeni kolačići mogu se obrisati u svakom trenutku. Kako to detaljno funkcionira, možete pronaći u funkciji ‘Pomoć’ svog preglednika.   

Molimo Vas vodite računa da generalna deaktivacija kolačića eventualno može dovesti do ograničenja funkcija na našoj mrežnoj stranici.  

Uključivanje usluga i sadržaja trećih osoba

Na našoj mrežnoj stranici stavljamo radi analize i optimizacije našeg pojavljivanja na Internetu ponude sadržaja i usluga trećih ponuditelja, kako bi prikazali njihove sadržaje i usluge kao što su npr. video zapisi ili vrste pisama.

To uvijek pretpostavlja da treći ponuditelji ovih sadržaja prepoznaju IP adresu korisnika koja je potrebna za prikazivanje ovih sadržaja. Nastojimo koristiti samo takve sadržaje čije ponuditelji IP adresu koriste samo za isporuku sadržaja. Obrada Vaših podataka pri tom počiva na našem opravdanom interesu za optimizaciju naše online ponude u skladu s čl. 6., st. 1., slovo f OUZO. Treći ponuditelji nadalje mogu koristiti takozvane pixel tagove (nevidljive grafike koje se još nazivaju "Web Beacons") u statističke i marketinške svrhe. S pomoću „pixel tags“ mogu se analizirati informacije, kao što su kretanja posjetitelja na stranicama ove mrežne stranice. Pseudonimne informacije mogu se nadalje pohraniti u kolačićima na uređaju korisnika i mogu između ostalog sadržavati tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, upućujućim mrežnim stranicama, vremenu posjete kao i daljnje podatke o korištenju naše online ponude, ali i biti povezane s takvim informacijama iz drugih izvora. 

Za obradu Vaših podataka u kolačićima potrebna je Vaša privola u skladu s čl. 6., st. 1., slovo a OUZP. Vi ovu privolu možete opozvati u svakom trenutku s važenjem za budućnost.

Za daljnje detalje ukazujemo na konkretne službe koje su u ovoj Izjavi o zaštiti podataka pobliže opisane.

Facebook pixel

Na našoj se mrežnoj stranici u svrhu analize, optimizacije i gospodarskog rada naše online ponude koristi takozvani "Facebook pixel" društvene mreže Facebook, kojom operira Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Za ove obrade podataka mi smo s Facebookom zajednički voditelj obrade u skladu s čl. 26. OUZP.

S pomoću Facebook pixela Facebook može s jedne strane odrediti posjetitelje naše online ponude kao ciljnu skupinu za prikaz objava (tzv. "Facebook-Ads"). Shodno tome koristimo Facebook pixel, kako bismo Facebook-Ads, a koje mi uključujemo, prikazali samo onim korisnicima Facebooka koji su pokazali interes za našu online ponudu ili koji posjeduju određena obilježja (npr. interes za određene teme ili proizvode koji se određuju na temelju posjećenih mrežnih stranica), a koja mi prosljeđujemo Facebooku (tzv. „Custom Audiences“). S pomoću Facebook pixela želimo isto tako osigurati da naši Facebook-Ads odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i da ne djeluju nametljivo. Uz pomoć Facebook pixela mi nadalje možemo ustanoviti učinkovitost promidžbenih objava na Facebooku u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta, tako što ćemo vidjeti je li korisnik nakon klika na neku promidžbenu objavu na facebooku bio prebačen na našu mrežnu stranicu (tzv. „Conversion“).

Obrada Vaših podataka u kolačićima počiva pri tome na Vašoj privoli u skladu s čl. 6., st. 1., slovo a OUZP. Vi ovu privolu možete opozvati u svakom trenutku s važenjem za budućnost.
Vi možete uložiti prigovor na prikupljanje Vaših podataka od strane Facebooka i njihovog korištenja za prikazivanje Facebook-Ads. 

Kako bi se izvršila namještanja glede vrste promidžbenih objava Vam se trebaju prikazivati unutar Facebooka, Vi možete pozvati stranicu koju je Facebook osmislio i tamo pratiti naputke o postavkama za korisnički orijentiranu promidžbu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Namještanja se vrše neovisno o platformi, t.j. preuzimaju se za sve uređaje, kao što su stolno računalo ili mobilni uređaji.

Ako bi se Facebookovi podaci trebali obraditi u SAD-u, onda skrećemo pozornost da je Facebook Inc. sa sjedištem u SAD-u certificiran sukladno Sporazumu Privacy-Shield i da je time osigurano da se pridržava europskog prava o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Privacy-Shield je sporazum između Europske unije i SAD-a koji treba zajamčiti pridržavanje europskih standarda o zaštiti podataka u SAD-u. Stoga je dostava podataka u SAD dopuštena sukladno članku 45. OUZP.

Obrada podataka od strane Facebooka vrši se u okviru Facebookove smjernice za obradu podataka. Stoga ćete opće napomene o predstavljanu Facebook-Ads naći ovdje:   https://de-de.facebook.com/policy.php. Posebne informacije i detalje o Facebook pixelu i njegovom načinu funkcioniranja možete naći u dijelu Facebooka predviđenom za pomoć: https://de-de.facebook.com/business/help/651294705016616.

Google Analytics

Na našoj mrežnoj stranici u svrhu analize korisničkog ponašanja kao i optimizacije našeg pojavljivanja na Internetu koristimo funkcije usluge web analize tvrtke Google Analytics. Ponuditelj ove usluge je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("Google"). Informacije o korištenju mrežne stranice kao što su tip/verzija preglednika, korišteni operativni sustav, ranije posjećene stranice, ime domaćina pristupajućeg računala (IP adresa), vrijeme upita poslužitelju u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj i tamo se pohranjuju. Mi smo u tu svrhu s Googleom sklopili Ugovor o obradi podataka u skladu s čl. 28. OUZP.

Google će prema našem nalogu koristiti ove informacije, kako bi analizirao korištenje naše mrežne stranice, sastavio izvješća o aktivnostima unutar naše mrežne stranice i kako bi nam pružio daljnje usluge koje su povezane s korištenjem naše mrežne stranice i korištenjem Interneta. Sukladno podacima Googlea IP adresa koju dostavlja Vaš preglednik, ne spaja se s drugim Googleovim podacima. 

Mi koristimo Google Analytics samo s aktiviranom IP anonimizacijom tako, što smo ovu mrežnu stranicu proširili za kod "anonymizeIP". To garantira maskiranje Vaše IP adrese, tako da se svi podaci prikupljaju anonimno. Samo u iznimnim slučajevima na Googleov se poslužitelj prenosi cijela IP adresa i onda se tamo skraćuje.

Podaci o korištenju naše mrežne stranice brišu se odmah po isteku roka za pohranu koji mi namjestimo. Google Analytics pruža nam sljedeće mogućnosti glede roka za pohranu: 14 mjeseci, 26 mjeseci, 38 mjeseci, 50 mjeseci, ne brisati automatski. Vi nam u svakom trenutku možete postaviti pitanje o trenutno namještenom roku za pohranu.

Obrada Vaših podataka s pomoću Google Analytics počiva na Vašoj izričitoj privoli u skladu s čl. 6., st. 1., slovo a OUZP. Vi svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku s važenjem za budućnost sukladno čl. 7., st. 3. OUZP.

Osim toga možete spriječiti prikupljanje podataka tako što ćete preuzeti preglednik plug-in koji je na raspolaganju na sljedećoj poveznici i instalirati ga: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Daljnje informacije o korištenju podataka od strane Googlea, mogućnostima namještanja i prigovora možete saznati u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google pod https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ako bi podatke trebao obraditi Google u SAD-u, onda skrećemo pozornost da je Google certificiran sukladno Sporazumu Privacy-Shield i da je time osigurano da se pridržava europskog prava o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Sporazum Privacy-Shield je sporazum između Europske unije i SAD-a koji treba zajamčiti pridržavanje europskih standarda o zaštiti podataka u SAD-u. Stoga je dostava podataka u SAD dopuštena sukladno članku 45. OUZP. 

Google Tag Manager

Na našoj mrežnoj stranici koristi se usluga Google Tag Manager koju nudi  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google“). Tag Manager je usluga s kojom možemo upravljati tagovima mrežne stranice preko površine. Na taj način možemo Code Snippets kao što su Tracking Codes ili Conversionpixel, ugraditi u mrežnu stranicu,a da pri tome ne interveniramo u izvorni kod. Pri tome Tag Manager samo prosljeđuje podatke, ali ih ne prikuplja ili pohranjuje. Sam Tag Manager je domena bez kolačića i ne obrađuje osobne podatke, s obzirom da služi isključivo za upravljanje drugim uslugama u našoj online ponudi. Tag Manager brine o ukidanju drugih tagova koji sa svoje strane eventualno prikupljaju podatke. Tag Manager, međutim, ne pristupa tim podacima. Ako se na razini domene ili kolačića izvrši deaktivacija, ista postoji i dalje za sve tracking tagove koji se implementiraju s Tag Managerom.

Daljnje informacije o zaštiti podataka možete naći na sljedećim Googleovim mrežnim stranicama:

Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Česta pitanja (FAQ) - Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Uvjeti korištenja za Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Hosting

U okviru hostinga naše mrežne stranice pohranjuju se svi podaci koji se moraju obraditi u svezi s radom naše mrežne stranice. To je potrebno, kako bi se omogućio rad mrežne stranice. Stoga podatke obrađujemo na odgovarajući način na temelju našeg opravdanog interesa za optimizaciju naše ponude na mrežnoj stranici u skladu s čl. 6., st. 1., slovo f UOZP. Radi osiguranja našeg online nastupa koristimo usluge ponuditelja web hostinga kojima gore navedene podatke stavljamo na raspolaganje u okviru naloga za obradu u skladu s čl. 28. UOZP.

Uspostavljanje kontakta

U okviru uspostavljanja kontakta s nama Vaši se podaci koriste za obradu upita za kontakt i za njegovo izvršenje u okviru ispunjenja predugovornih prava i obveza u skladu s čl. 6., st. 1, slovo b UOZP. Obrada Vaših podataka potrebna je za obradu i za odgovaranje na Vaš upit, u protivnom slučaju ne bi mogli odgovoriti na Vaš upit ili u najboljem slučaju samo u ograničenom opsegu. Podaci se na temelju našeg opravdanog interesa za direktni marketing mogu pohraniti u bazi podataka kupaca i zainteresiranih osoba u skladu s čl. 6., st. 1., slovo f UOZP.

Mi brišemo Vaš upit i Vaše podatke za kontakt, ako je Vaš upit definitivno odgovoren i ako brisanje ne sprječavaju nikakvi zakonski rokovi za pohranu, npr. u okviru idućeg izvršenja ugovora. To je najčešće slučaj, ako tri godine zaredom više nije bilo nikakvih kontakata s Vama.

LinkedIn Conversion Tracking

Naša mrežna stranica koristi LinkedIn Conversion-Tracking, uslugu web analize korporacije LinkedIn. 

Informacije o Vašem korištenju naše mrežne stranice prikupljene s pomoću LinkedIn Insight-Tag se kodiraju. 

Pri tome se obrada Vaših podataka vrši na bazi Vaše privole u skladu s čl. 6., st. 1., slovo a UOZP. Ova se privola može opozvati u svakom trenutku s važenjem za budućnost.

Članovi LinkedIn-a imaju i mogućnost odlučiti se i protiv LinkedIn Conversion-Tracking i blokirati te obrisati kolačiće pod https://www.linkedin.com/psettings/advertising/ odnosno deaktivirati demografska obilježja. U postavkama LinkedIn-a ne postoji posebna opcija Opt-out za impresije trećih ponuditelja ili Click-Tracking za kampanje koje se objavljuju na LinkedIn-u, s obzirom da sve kampanje koje počivaju na tome respektiraju postavke članova LinkedIn-a.

Mi koristimo LinkedIn Conversion-Tracking, kako bismo mogli analizirati našu mrežnu stranicu i redovito ju poboljšavati. Na temelju dobivenih statistika možemo poboljšati našu ponudu i učiniti je interesantnijom za Vas kao korisnika. 

Dalje informacije trećeg ponuditelja: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, SAD;

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ; https://www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de ;

LinkedIn se podvrgnuo Sporazumu Privacy-Shield između EU i SAD-a https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Server-log datoteke (podaci pristupa)

Iz tehničkih razloga, napose radi jamstva funkcionalnog i sigurnog pojavljivanja na Internetu obrađujemo tehnički potrebne podatke o pristupu na našu mrežnu stranicu u takozvanim server-log datotekama koje nam Vaš preglednik automatski dostavlja. 

U podatke pristupa koje obrađujemo, spadaju:

 • ime pozvane mrežne stranice  
 • korišteni tip preglednika, uklj. i verziju
 • korišteni operativni sustav posjetitelja
 • prethodno posjećena stranica posjetitelja (referrer URL)
 • vrijeme upita poslužitelja
 • prenesena količina podataka
 • ime domaćina pristupajućeg računala (korištena IP adresa, eventualno anonimizirana).

  Ovi podaci ne pridružuju se niti jednoj fizičkoj osobi i služe jedino u statističke analize, kao i za poboljšanje naše mrežne stranice, ali i radi sigurnosti i optimizacije naše internetske ponude. Dostavljanje ovih podataka vrši se jedno našem operateru mrežne stranice. Ne vrši se povezivanje ili spajanje ovih podataka s drugim izvorima podataka. Ako postoji sumnja na protupravno korištenje naše mrežne stranice, zadržavamo pravo da ove podatke naknadno provjerimo. Obrada podataka se pri tome oslanja na naš opravdani interes za tehničko besprijekorno predstavljanje te optimiziranje naše mrežne stranice u skladu s čl. 6., st. 1., slovo f UOZP.

Podaci pristupa se nedugo nakon izvršenja svrhe, uglavnom nakon nekoliko dana ponovo brišu, ukoliko nije potrebna nikakva pohrana u dokazne svrhe. U protivnom slučaju podaci se pohranjuju sve do konačnog razjašnjenja događaja.

WebCare

Kako bismo pribavili privolu za korištenje kolačića na našoj mrežnoj stranici u skladu s propisima o zaštiti podataka, koristimo kolačić Banner od DataReporter WebCare. Ovo je usluga koju na raspolaganje stavlja tvrtka DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Austrija ("DataReporter"). 

Detaljnije informacije o ovom poduzeću može naći na stranici www.datareporter.eu. Kolačić Banner prikuplja i pohranjuje suglasnost za korištenje kolačića dotičnog korisnika naše mrežne stranice. Našim kolačićem Banner zajamčeno je da se statistički i marketinško-tehnički kolačići stavljaju tek onda, kada korisnik izjavi svoju izričitu privolu za njihovo korištenje. 

U tu svrhu pohranjujemo informacije, u kojoj je mjeri korisnik potvrdio korištenje kolačića. Odluka korisnika se pri tome može opozvati u svakom trenutku na način da se pozovu postavke kolačića i da se dalje upravlja izjavom o privoli. Postojeći kolačići brišu se nakon opoziva privole. Za pohranu informacije o statusu privole korisnika se isto tako stavlja kolačić, na što se upućuje u detaljima o kolačiću. Nadalje se za pozivanje ove usluge prenosi IP adresa dotičnog korisnika na poslužitelj DataReporta. Pri tome se ne pohranjuje niti IP adresa, niti se spaja s bilo kojim drugim podacima korisnika, ona se koristi samo za ispravno izvršenje usluge. Korištenje gore navedenih podataka stoga počiva na opravdanom interesu na oblikovanju našeg internetskog nastupa prema propisima u skladu s čl. 6., st. 1., slovo f UOZP.

Daljnje informacije naći ćete u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke DataReporter pod https://www.datareporter.eu/datenschutz. Upite o ovoj usluzi možete slobodno uputiti na office@datareporter.eu.

Youtube – Video zapisi

Na našoj mrežnoj stranici koristimo uslugu “YouTube” za uvrštavanje vidio zapisa. Ponuditelj ove usluge je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("YouTube"). Čim pozovete stranicu s uklopljenim video zapisom, uspostavlja se veza s poslužiteljima YouTube. Pri tome se YouTube obavještava koju stranicu posjećujete. 

Primjenjivu Izjavu o zaštiti podataka YouTube-a naći ćete na stranici: https://www.google.com/policies/privacy/, mogućnost Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Ako Google obrađuje podatke u SAD-u, skrećemo pozornost da je Google certificiran u skladu sa sporazumom Privacy-Shield i da time jamči da se pridržava europskog prava o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Stoga je dostavljanje podataka u SAD dopušteno u skladu s čl. 45. UOZP. 

E-pošta

Ako nam dostavite upite putem e-pošte, mi ćemo Vaše podatke, uključujući i podatke za kontakt koji su tamo navedeni, pohraniti u svrhu obrade upita kao i za slučaj daljnjih pitanja. Izričito skrećemo pozornost da prijenos podataka na Internetu (npr. prilikom komunikacije putem e-pošte) ima sigurnosnih rupa i da se ne može u potpunosti zaštititi od pristupa trećih osoba.

Komercijalna promidžba

Korištenje podataka za kontakt iz našeg impresuma ili naše mrežne stranice radi komercijalne promidžbe izričito nije poželjno, osim ako mi za to izdamo pisanu privolu. Sve osobe koje su navedene na ovoj mrežnoj stranici ovim putem ulažu prigovor na svako komercijalno korištenje i prosljeđivanje ovih podataka.

III. PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU

U skladu s propisima o zaštiti podataka koji vrijede u EU za obradu Vaših osobnih podataka potrebna je pravna osnova. Primjenjiva pravna osnova ovisi o tome u koje se od naprijed opisanih određenih svrha Vaši osobni podaci obrađuju.

U određenim slučajevima mora postojati Vaša privola za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. Ako ste dali privolu, svoju privolu kasnije možete opozvati. Molimo vodite računa da opoziv privole nema nikakvog utjecaja na već izvršenu obradu.

U drugim slučajevima obrada Vaših osobnih podataka eventualno može biti potrebna, kako bi se poštivalo važeće zakonske odredbe i propise, odn. kako bi se izvršio ugovor koji se odnosi na Vas.

U drugim pak slučajevima obrada Vaših osobnih podataka može uslijediti iz opravdanog interesa, kako bismo s Vama komunicirali o našim uslugama.

IV. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Obrada osobnih podataka kod tvrtke Swietelsky počiva na strogim načelima koja zaštitu i sigurnost podataka kao i prava dotičnih osoba promatraju kao najveće dobro.

Zakonitost i transparentnost: Obrada podataka vrši se na zakonit način u dobroj vjeri.

Vezanost za određenu svrhu: Podaci se prikupljaju i obrađuju u određene, jednoznačne i legitimne svrhe. Obrada podataka ne vrši se na način koji nije spojiv s jednom od ovih svrha.

Minimiranje podataka: Prikupljaju se i obrađuju samo oni podaci koji su neizbježno potrebni za navedenu svrhu. Ako je za postizanje svrhe moguće i ako je trošak primjeren, obrađuju se samo anonimizirani podaci.

Ograničenje pohrane i brisanje: Osobni podaci se brišu, čim prestane postojati svrha u koju su oni prvotno bili prikupljani i ako zakonski rokovi za pohranu ne sprječavaju brisanje. Postoje li u pojedinačnom slučaju interes za ove podatke koji je potrebno zaštititi, onda će se isti i dalje pohraniti, sve dok se pravno ne razjasne interes koji je potrebno zaštititi.

Sigurnost podataka: Za osobne podatke vrijedi tajnost podataka. S podacima treba postupati povjerljivo, a isti se primjerenim organizacijskim i tehničkim mjerama štite od neovlaštenog pristupa, nezakonite manipulacije ili prosljeđivanja kao i od gubitka i uništenja.

Činjenična točnost: Osobne podatke mora se čuvati tako da su isti točni, potpuni i aktualni. Poduzimaju se primjerene mjere, kako bi se zastarjeli, netočni ili nepotpuni podaci ispravili.

V. DOSTAVA PODATAKA

Dostava osobnih podataka primateljima izvan grupe poduzetnika Swietelsky kao i primateljima u trećim zemljama EU vrši se samo u skladu s važećim zakonima i na zakonitoj osnovi kao i uz poštivanje maksimalne povjerljivosti i sigurnosti podataka  Mi niti prodajemo niti ne iznajmljujemo osobne podatke trećim osobama za njihove marketinške svrhe.

Osobni se podaci dostavljaju primateljima unutar grupe Swietelsky radi ispunjenja zakonskih zahtjeva i radi pojednostavljenja upravljačkih djelatnosti na razini cijele grupe. Dostava se i ovdje vrši isključivo uz pridržavanje zakonskih okvirnih uvjeta.

Postoje sljedeće kategorije primatelja u smislu čl. 13., st. 1., slovo e OUZP.

 • društva koncerna voditelja obrade
 • podizvođači, generalni izvođači, dobavljači
 • obrađivači naloga, ukoliko oni trebaju podatke radi ispunjenja svojih odgovarajućih usluga
 • tijela javne vlasti, javna tijela i institucije 
 • javni bilježnici, pravni i porezni savjetnici, pružatelji usluga naplate potraživanja kao i sudski vještaci radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • revizorska društva radi ispunjenja obveza izvješćivanja
 • osiguravajuća društva
 • kreditne i financijske institucije ili usporedive institucije
 • sudovi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • odbori za mirenje

VI. OBVEZA ČUVANJA TAJNOSTI PODATAKA

Svi djelatnici grupe poduzetnika Swietelsky te djelatnici ugovornih partnera ugovorom se obvezuju na čuvanje tajne i redovito im se skreće pozornost na to te se osposobljavanju za sigurno postupanje s osobnim i drugim kritičnim podacima.

VII. SIGURNOST PODATAKA

Zaštita povjerljivosti, raspoloživost i integriteta podataka bitna je zadaća tvrtke Swietelsky. To u jednakoj mjeri vrijedi za poslovne tajne, podatke o kupcima, osobne podatke i druge kritične informacije.

U tu se svrhu uspostavljaju tehničke i organizacijske sigurnosne mjere u skladu sa zadnjim stupnjem razvoja tehnike i međunarodno priznatim najboljim praksama kao i sigurnosnim standardima i stalno se poboljšavaju.

VIII. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Tvrtka Swietelsky nije u obvezi imenovati službenika za zaštitu podataka, s obzirom da se čl. 37., stavak 1. EU Uredbe o zaštiti podataka ne odnosi na nju. U skladu s važnošću zaštite podataka tvrtka Swietelsky se odlučila dobrovoljno imenovati službenika za zaštitu podataka. Isti stoji na raspolaganju ispitanicima i tijelu za zaštitu podataka kao mjesto za kontakt pod datenschutz@swietelsky.com.

IX. Prava ispitanika

Vi imate pravo:

 • U skladu s čl. 15. OUZP zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koje mi obrađujemo. Napose možete zatražiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su se Vaši podaci otkrili ili se otkrivaju, planiranom trajanju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili prigovor, postojanju prava na podnošenje pritužbe, podrijetlu Vaših podataka, ako iste nismo mi prikupili, kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući i izrade profila i eventualno smislenim informacijama o njihovim pojedinostima;
 • U skladu s čl. 16. OUZP zatražiti bez odgađanja ispravak netočnih ili dopunu svojih osobnih podataka koji su kod nas pohranjeni;
 • U skladu s čl. 17. OUZP zatražiti brisanje svojih kod nas pohranjenih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna radi ostvarenja prava na slobodno izražavanje mišljenja i informaciju, radi ispunjenja pravne obveze, iz razloga javnog interesa ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • U skladu s čl. 18. OUZP zatražiti ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali Vi odbijate njihovo brisanje, a mi podatke više ne trebamo, ali ih Vi trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu svojih pravnih zahtjeva ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. OUZP;
 • U skladu s čl. 20. OUZP zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ili zatražiti prijenos drugom voditelju obrade;
 • U skladu s čl. 21. OUZP, ukoliko se Vaši osobni podaci obrađuju na temelju našeg opravdanog interesa, uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako za to postoje razlozi koji proizlaze iz Vaše posebne situacije ili se prigovor odnosi na izravni marketing. U posljednjem slučaju Vi imate opće pravo na prigovor koje mi realiziramo bez navođenja neke posebne situacije.
 • U skladu s čl. 7., st. 3. OUZP privolu koju ste nam jednom dali, možete opozvati u svakom trenutku. To ima za posljedicu da mi obradu podataka koja počiva na ovoj privoli, za budućnost više ne smijemo nastaviti.
 • U skladu s čl. 77. OUZP podnijeti pritužbu nadzornom tijelu na protuzakonitu obradu Vaših podataka s naše strane. U pravilu se u svezi s time možete obratiti nadzornom tijelu u zemlju u kojoj imate uobičajeno boravište ili radno mjesto ili u zemlji u kojoj se nalazi sjedište poduzeća.

Svaki ispitanik čije podatke obrađuje tvrtka Swietelsky, ima u svakom trenutku mogućnost pozvati se na gore navedena prava ispitanika i ista postaviti prema tvrtki Swietelsky. U svrhu ostvarivanja svojih prava ispitanika možete se u svakom trenutku u pisanom obliku obratiti putem adrese e-pošte datenschutz@swietelsky.com.

Nadležno nadzorno tijelo za tvrtku Swietelsky AG je:

Austrijsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka
Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

X. KONTINUIRANA KONTROLA I POBOLJŠANJA

Kontinuirano poboljšanje kvalitete i procesa ima u tvrtki Swietelsky vrlo visok stupanj važnosti. Postoje definirani procesi za kontinuirano povećanje kvalitete, što je već godinama dokazano i certificiranjem prema ISO 9001. Pridržavanje smjernica za zaštitu podataka kao i važećih zakona te učinkovitost mjera za zaštitu podataka i sigurnost podataka stalno se mjere i povećavaju uz pomoć ovih procesa, kako bi bilo zajamčeno optimalno odvijanje mjera zaštite podataka.