Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Impresum

Sljedeće mrežne stranice vlasništvo su društva Swietelsky AG, sa sjedištem u Linzu, Austrija:


Ove su mrežne stranice kreirane kao podrška svim podružnicama, lokacijama i kompanijama u cijelom svijetu, koje su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu društva Swietelsky AG, za njihovu komunikaciju s kupcima, poslovnim partnerima, potencijalnim zaposlenicima i zainteresiranom javnošću.

Sadržaj odobrava:

Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
4020 Linz
Austrija

Telefon: +43 (0) 732 6971-0
Pošalji e-poštu

Uprava društva Swietelsky AG:

  • DI Dr. Peter Krammer (CEO)
  • Harald Gindl, MBA (CFO)
  • DI Klaus Bleckenwegner (COO međunarodno poslovanje)
  • Peter Gal (COO izgradnja željeznica)
  • August Weichselbaumer (COO Austrija) 

Daljnje informacije:

Djelatnost kompanije: graditeljstvo
Broj upisa u trgovačkom registru: 83175t
Sjedište: Linz, Austrija
Trgovački registar: Regionalni sud u Linzu
PDV id. br.: ATU 23240400
Broj poslodavca: 400050501
Član Austrijske gospodarske komore
Primjenjivo pravo: austrijsko trgovačko pravo, Zakon o trgovini i industriji

Autorsko pravo:

Sadržaj mrežne stranice www.swietelsky.com zaštićen je autorskim pravom. Zabranjeno je njegovo korištenje u privatne ili komercijalne svrhe bez izričite pisane suglasnosti. U slučaju umnožavanja, obvezno je izričito navesti autorsko pravo društva Swietelsky AG. Sadržaj se ni na koji način ne smije mijenjati niti se smije koristiti na drugim mrežnim stranicama ili povezanim računalima bez pisane suglasnosti. Svaka privatna, javna ili komercijalna uporaba nalaže pribavljanje suglasnosti društava Swietelsky AG. U slučaju nepoštovanja ovih uvjeta vijeli sadržaj potrebno je odmah uništiti. Zadržavamo pravo na potraživanje naknade štete.

Odgovornost:

Za sadržaj mrežne stranice www.swietesky.com odgovorni smo sami. Naša mrežna stranica sadrži i upućivanja (poveznice) na mrežne stranice drugih pružatelja usluga. Ne snosimo odgovornost za tuđi sadržaj koji je dostupan korištenjem navedenih poveznica. Ponuda na drugim mrežnim stranicama provjerava se što se tiče nezakonitog sadržaja prvi put prilikom povezivanja. Ako smatramo ili dobijemo informaciju da ponuda sadrži nezakniti sadržaj poveznica će biti uklonjena.

Jamstvo:

Informacije na našoj mrežnoj stranici prikupljane su vrlo pažljivo. Društvo Swietelsky AG ne preuzima odgovornost za potpunost ili prikladnost proizvoda za određenu svrhu. Uporaba sadržaja dostupnog na mrežnoj stranici u cijelosti predstavlja rizik korisnika.