Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Poštenje

Postupke koncerna SWIETELSKY odlikuje visoka razina odgovornosti prema državi i društvu. Poštovanjem pravnih okvirnih uvjeta ali i etičkih normi u cijelom koncernu održavamo dobar ugled pouzdanog, kompetentnog i pravno usklađenog partnera.

Hodogram 2025.

  • certifikat za borbu protiv korupcije i kartelno pravo koncerna Swietelsky AG
  • certifikat za zaštitu podataka koncerna Swietelsky AG
  • 100 posto vodećeg kadra obučava se o borbi protiv korupcije i usklađivanju (uživo)
  • 95 posto djelatnika obučenih o usklađivanju i zaštiti podataka te kibernetičkoj sigurnosti (pristup putem IT-a)
  • centralna izrada platforme za podizvođače za evaluaciju poslovnih partnera i dobavljača u skladu s ESG kriterijima
  • proširenje upravljanja rizicima u poduzeću uključivanjem ESG aspekata

U našem aktualnom Izvještaju o održivosti pročitajte više o poštenju u koncernu SWIETELSKY i o tematskim područjima

  1. Borba protiv korupcije i usklađivanje, 68.-71. str.
  2. Pošteni poslovni partner, 72.-75. str.
Mag. Gernot Reiter, CSE; voditelj Odjela za usklađivanje i zaštitu podataka
„Usklađivanje nije modni fenomen, nego pretpostavka za održivi uspjeh poduzeća u interesu svih unutarnjih i vanjskih dionika.“

Mag. Gernot Reiter, CSE; voditelj Odjela za usklađivanje i zaštitu podataka

Kontakt