Swietelsky AG

Sustav zviždača

za prijavu nedoličnog ponašanja u tvrtki Swietelsky

Tvrtka Swietelsky AG je u postojećem kodeksu ponašanja jasno i bezuvjetno  opredijeljena za poštivanje svih važećih zakona i propisa. Stoga nastojimo prepoznati i razjasniti moguća nedolična ponašanja u tvrtki što je prije moguće, te poduzeti potrebne korektivne mjere.

Otvorena komunikacija u našoj grupaciji društava predstavlja temelj za prijavu i razjašnjenje nedoličnog ponašanja. Uprava tvrtke Swietelsky stoga potiče sve poslovne partnere da odmah prijave sumnju na nedolično ponašanje.

Sukladno zahtjevima RL (EU) 2019/1937 (Direktiva o zviždačima za EU) tvrtka Swietelsky AG u tu svrhu nudi sustav za zviždače na mreži, koji se može koristiti za brzu i jednostavnu prijavu zabrinutosti u svezi s nedoličnim ponašanjem. Isti je dostupan 24 sata dnevno s bilo kojeg mjesta.

Anonimnost zviždača je pri tome potpuno zajamčena; točne prijave pružaju potpunu zaštitu zviždačici ili zviždaču. Prijave se mogu podnijeti i u obliku koji nije anonimiziran. Međutim, namjerne lažne prijave mogu za sobom povući posljedice prema radnom i kaznenom pravu.

Ovdje se mogu predati prijave:

Sustav zviždača