Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Pravne informacije i zaštita podataka

Preambula

Za tvrtku Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Austrija i njene podružnice (zajedno Swietelsky) zaštita osobnih podataka njihovih kontakt osoba glavna je briga svih poslovnih partnera i zaposlenika. Zbog toga tvrtka Swietelsky obrađuje osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka i sigurnosti podataka.

Terminologija koja se koristi u ovoj izjavi temelji se na definicijama u čl. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (OUZP-a).

    1.  Područje primjene

Stvarno: Ova izjava o zaštiti podataka regulira postupanje i obradu osobnih podataka u grupi tvrtki Swietelsky.

Osobno: Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na sve zaposlenike grupe tvrtki Swietelsky, njihove partnere, kupce i dobavljače, kao i na druge osobe integrirane u pogon tvrtke Swietelsky.

Vremenski: Ova izjava o zaštiti podataka stupa na snagu 25.5.2018. godine i primjenjuje se kao minimalni standard za obradu osobnih podataka.

    2.  Načela obrade

Tvrtka Swietelsky temelji obradu osobnih podataka na strogim principima, koji smatraju zaštitu i sigurnost podataka, kao i prava onih na koje se to odnosi, najvećim vrijednostima.

Zakonitost i transparentnost: Obrada podataka se vrši na zakonit i pošten način.

Ograničavanje svrhe: Podatci se sakupljaju i obrađuju u određene, eksplicitne i legitimne svrhe. Obrada podataka se ne vrši na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Smanjenje količine podataka: Sakupljaju se i obrađuju samo oni podatci koji su apsolutno nužni za navedene svrhe. Ako je moguće postići svrhu i ako je trud opravdan, obrađivat ​​će se samo anonimni podatci.

Ograničenje pohrane i brisanje: Osobni podatci bit će izbrisani, čim istekne svrha za koju su izvorno sakupljeni, a zakonska razdoblja čuvanja ne sprječavaju brisanje. Ako u pojedinačnim slučajevima u tim podacima postoje interesi vrijedni zaštite, oni će se i dalje čuvati dok se pravno ne razjasni interes vrijedan zaštite.

Sigurnost podataka: Za osobne podatke vrijedi tajnost podataka. Sa podacima se postupa povjerljivo i odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama štite od neovlaštenog pristupa, nepropisne manipulacije ili otkrivanja, te gubitka i uništenja.

Činjenična ispravnost: Osobni podatci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Poduzet će se razumni koraci za ispravljanje zastarjelih, netočnih ili nepotpunih podataka.

    3.  Sigurnost podataka

Zaštita povjerljivosti, dostupnosti i integriteta podataka ključni je zadatak tvrtke Swietelsky. To se jednako odnosi na poslovne tajne, podatke o kupcima, osobne podatke i druge kritične informacije.

U tu svrhu uspostavljaju se i kontinuirano se unapređuju najsuvremenije tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, međunarodno priznate najbolje prakse, kao i sigurnosni standardi.

   4.  Tajnost podataka

Svi zaposlenici grupe tvrtki Swietelsky i zaposlenici ugovornih partnera ugovorom su obvezni čuvati tajnost, te se redovito poučavaju i obučavaju za sigurno rukovanje osobnim i drugim osjetljivim podacima.

   5.  Kontinuirana kontrola i poboljšanje

Kontinuirano poboljšanje kvalitete i procesa ima vrlo veliku važnost u tvrtki Swietelsky. Postoje definirani procesi za kontinuirano poboljšanje kvalitete, što godinama potvrđuje ISO 9001 certifikat. Usklađenost sa smjernicama o zaštiti podataka i važećim zakonodavstvom, te učinkovitost mjera zaštite podataka i sigurnosti podataka kontinuirano se mjeri i povećava uz pomoć ovih procesa, kako bi se mogle jamčiti optimalne mjere zaštite podataka.

I.  Pravne informacije u skladu s OUZP-om

    1.  Informacije u skladu s čl. 13. OUZP-a

Ovom izjavom o zaštiti podataka, tvrtka Swietelsky AG želi obavijestiti čitatelje i korisnike web-mjesta o vrsti, opsegu i svrsi  osobnih podataka koji se obrađuju. Nadalje, dotične osobe/korisnici će ovom izjavom o zaštiti podataka biti poučeni o pravima koja imaju.

    2.  Odgovorna osoba u smislu čl. 24. OUZP-a

Swietelsky AG (u nastavku Swietelsky, MI ili odgovorna osoba)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Službenik za zaštitu podataka

Tvrtka Swietelsky ne mora imenovati službenika za zaštitu podataka, jer čl. 37. st. 1. OUZP-a EU nije primjenjiv. Sukladno važnosti zaštite podataka, tvrtka Swietelsky je odlučila dobrovoljno imenovati službenika za zaštitu podataka. Dostupan je nositeljima podataka i tijelu za zaštitu podataka kao kontakt osoba na datenschutz@swietelsky.com.

    4.  Izjava o zaštiti podataka

Naša izjava o zaštiti privatnosti pojašnjava: 

 • koje podatke sakupljamo i iz kojih razloga;
 • kako koristimo te informacije;
 • vaša prava kao nositelja podataka

Nastojali smo prikaz učiniti što jednostavnijom. 

    5.  Pravna osnova obrade

Tvrtka Swietelsky obrađuje osobne podatke isključivo na jednoj od sljedećih pravnih osnova:

 • Vaš pristanak
 • Na ugovornoj osnovi
 • u legitimnom interesu

Podatci na web-mjestu obrađuju se isključivo na temelju zakonskih odredbi (OUZP, TKG 2021).

 • U slučaju primjene alata za analizu, podatci se koriste na temelju čl. 6. st. 1. točka f (legitimnog interesa) OUZP-a. Legitimni interes korištenja podataka je poboljšanje web-mjesta i mjerenje uspješnosti online oglašavanja.
 • U slučaju primjene IT-mjera sigurnosti podataka, podatci se koriste na temelju čl. 6. st. 1. točka f (legitimnog interesa) OUZP-a. Legitimni interes korištenja podataka je osiguranje vlastitih IT-sustava.
 • Social-Media-Plugins koriste se samo uz vaš pristanak. Pravna osnova stoga je čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a. Pristanak se mora dati svaki put kada se pristupi web-mjestu.

II.  Obrade podataka, Svrhe i pravne osnove

Tvrtka Swietelsky obrađuje osobne podatke zaposlenika, partnera, kupaca i dobavljača u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti i ispunjavanja povezanih zakonskih, te ugovornih zahtjeva.

    1.  Obrada podataka poslovnih partnera

Tvrtka Swietelsky obrađuje osobne podatke zainteresiranih strana, kupaca, dobavljača itd. za pripremu ponuda i obradu narudžbi, te ispunjavanje povezanih ugovornih / predugovornih i zakonskih obveza.

    2.  Stupanje u kontakt

Osobni podatci, koje nam dostavite kada stupate s nama u kontakt, koristit će se za obradu i izvršenje upita u skladu s čl. 6. st. 1. točkama a) i b) OUZP-a. Obrada vaših podataka neophodna je za obradu i odgovor na vaš upit, inače ne možemo odgovoriti na vaš upit ili na njega možemo odgovoriti samo u ograničenoj mjeri.

Izbrisat ćemo vaš upit i vaše kontaktpodatke, ako je na vaš upit dat konačan odgovor i ako brisanje ni na koji način nije u suprotnosti sa zakonskim razdobljima čuvanja, npr. u kontekstu daljnjeg izvršenja ugovora. Uglavnom je to slučaj ako s vama nije bilo kontakta tri godine u kontinuitetu.

    3.  Podnositelj prijave

Slanjem vaše prijave tvrtki SWIETELSKY izričito se slažete da tvrtka SWIETELSKY obrađuje vaše osobne podatke i ima pravo prenositi, obrađivati ​​i koristiti te podatke unutar tvrtki SWIETELSKY Grupe. Prijenos, obrada i uporaba ograničeni su na potrebe pretraživanja osoblja i administracije osoblja.

Obrada se može vršiti i elektroničkim putem. Ovo je osobito slučaj ako ste svoju prijavnu dokumentaciju dostavili elektroničkim putem, na primjer e-poštom ili putem portala za karijeru.

Ako iz prijave proizlazi ugovor o radu, vaši dostavljeni podatci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama.

Međutim, ako nema ugovora o radu, vaša prijavna dokumentacija bit će izbrisana nakon razdoblja čuvanja od 6 mjeseci u skladu sa zakonom, pod uvjetom da brisanje nije u suprotnosti s drugim legitimnim interesima ili suglasnošću za vođenje evidencije.

Obrada prijavne dokumentacije, koju ste dostavili, vrši se na temelju vašeg pristanka sukladno čl. 6. st. 1. točki a OUZP-a.

Ukoliko se posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9. st. 1. OUZP-a dobrovoljno saopćavaju u okviru postupka prijave, obrađuju se u skladu s čl. 9. st. 2. točkom b OUZP-a (npr. zdravstveni podatci, kao što je npr. teški invaliditet ili etničko podrijetlo) ili na temelju vašeg pristanka u skladu s čl. 9. st. 2. točkom a OUZP-a (npr. zdravstveni podatci, ukoliko su nužni za obavljanje profesije).

    4.  Server-Log-Files (pristupni podatci)

Iz tehničkih razloga, osobito kako bismo osigurali funkcionalno i sigurno pojavljivanje na Internetu, obrađujemo tehnički potrebne podatke o pristupu našem web-mjestu u takozvanim Server-Log Files, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. 

U pristupne podatke, koje obrađujemo, spadaju:

 • naziv pozvanog web-mjesta
 • korišteni tip preglednika uklj. verziju
 • korišteni operativni sustav posjetitelja
 • prethodno posjećena stranica posjetitelja (URL preporuke)
 • vrijeme zahtjeva poslužitelja
 • količina prenesenih podataka
 • naziv hosta pristupnog računala (korištena IP adresa, moguće anonimizirana)


 Trenutačno zapažamo mogućnost korištenja ovih podataka na pravnoj osnovi čl. 6. st. 1. točke f OUZP-a u svrhe kao što su

 • osiguranje nesmetanog uspostavljanja veze s web-mjestom,
 • osiguranje ugodnog korištenja našeg web-mjesta,
 • procjena sigurnosti i stabilnosti sustava, kao i
 • u druge administrativne svrhe

Sakupljeni podatci se ni u kojem slučaju neće koristiti za izvlačenje zaključaka o vašoj ličnosti.

Pristupni podatci bit će nakon 120 dana  automatski izbrisani, osim ako nije potrebno čuvanje i dalje u svrhu dokazivanja. U protivnom, podatci će se čuvati do konačnog rasvjetljavanja incidenta.

 

 

III.  Prijenos podataka

Osobni podatci se prenose samo primateljima izvan tvrtke Swietelsky Grupe i primateljima u trećim zemljama EU-a u skladu s primjenjivim zakonima i na zakonskoj osnovi, kao i uz poštivanje najviše razine povjerljivosti i sigurnosti podataka.  Ne prodajemo niti iznajmljujemo osobne podatke trećim stranama u njihove vlastite marketinške svrhe.

Osobni podatci se prenose primateljima unutar tvrtke Swietelsky Grupe radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva i pojednostavljenja administrativnih aktivnosti diljem grupe. I ovdje se prijenos vrši isključivo u skladu sa zakonskim okvirom.

Postoje sljedeće kategorije primatelja u smislu čl. 13. st. 1. točke e OUZP-a

 • društva koncerna odgovorne osobe
 • podugovaratelji, generalni izvoditelji, dobavljači
 • Izvršitelji obrade, ako su im potrebni podatci za pružanje njihovih usluga
 • vlasti, tijela javne vlasti i institucije
 • javni bilježnici, pravni i porezni savjetnici, pružatelji usluga naplate, kao i stručnjaci za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
 • revizorke kuće za ispunjavanje obveza financijskog izvještavanja
 • osiguravajuća društva
 • kreditne i financijske institucije ili slični subjekti
 • sudovi za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
 • arbitražna tijela

    1.  Prijenos podataka na treće strane

Vaši osobni podatci neće se prosljeđivati ​​trećim stranama u svrhe osim onih navedenih u nastavku.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim stranama samo ako:

 • ste dali ste svoj izričiti pristanak na to u skladu s čl. 6. st. 1. točkom a OUZP-a,
 • prijenos u skladu s čl. 6. st. 1. točkom f OUZP-a potrebno je za zaštitu operativnih interesa, kao i za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva i ne postoji razlog za pretpostavku da imate prevladavajući legitimni interes da ne otkrijete svoje podatke,
 • u slučaju da postoji zakonska obveza prijenos prema čl. 6. st. 1. točki c OUZP-a, kao i
 • da je to zakonski dopušteno i potrebno za izvršavanje ugovornih odnosa s vama prema čl. 6. st. 1. točki b OUZP-a.

Tvrtka SWIETELSKY može podijeliti vaše osobne podatke s dobavljačima, koji obavljaju usluge u naše ime u skladu s našim uputama.

Tvrtka SWIETELSKY također može podijeliti vaše osobne podatke s našim povezanim tvrtkama i partnerima.

Osim toga, tvrtka SWIETELSKY može otkriti vaše osobne podatke, ako smo zakonski, pravno ili regulatorno za to zaduženi, ili ako smatramo da je otkrivanje potrebno ili prikladno radi sprječavanje fizičke štete ili financijskog gubitka.

Tvrtka SWIETELSKY zadržava pravo prenositi osobne podatke koje o vama imamo, ako prodamo ili prenesemo cijeli ili dio našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, prestanka ili likvidacije).

    2.  Prijenos podataka

Tvrtka SWIETELSKY također može prenijeti vaše osobne podatke u zemlje izvan zemlje u kojoj su podatci izvorno sakupljeni. U ovim zemljama možda nisu isti zakoni o zaštiti podataka, kao u zemlji u kojoj ste izvorno dali osobne podatke. Ako prenesemo vaše podatke u druge zemlje, zaštitit ćemo te podatke kako je opisano u ovoj izjavi o zaštiti podatakai, a takvi prijenosi uvijek podliježu važećem zakonom.

 

Zemlje u koje prenosimo osobne podatke nalaze se

 • unutar Europske unije ili
  • van Europske unije

Ako prenosimo osobne podatke iz Europske unije u zemlje ili međunarodne organizacije van Europske unije, prijenos se odvija na temelju:

 • odluke o primjerenosti Europske komisije;
 • U nedostatku takvih iz drugih zakonski dozvoljenih razloga, kao što je postojanje pravno obvezujućeg i provedivog dokumenta između vlasti ili tijela jevne vlasti, obvezujućih internih pravila tvrtke, standardnih klauzula o zaštiti podataka i odobrenih ili certificiranih kodeksa ponašanja.

U iznimnim slučajevima, podatci se mogu prenijeti i na temelju čl. 49. OUZP-a:

 • čl. 49. st. 1. točka a OUZP-a
  nositelj podataka je izričito pristao na predloženi prijenos podataka, nakon što je obaviješten o po njega mogućim rizicima takvog prijenosa podataka bez postojanja odluke o primjerenosti i bez odgovarajućih jamstava,
 • čl. 49. st. 1. točka b OUZP-a
  prijenos je neophodan za izvršenje ugovora između nositelja podataka i odgovorne osobe ili za provedbu predugovornih mjera na zahtjev nositelja podataka,
 • čl. 49. st. 1. točka c OUZP-a
  prijenos je nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora, koji je u interesu nositelja podataka sklopila odgovorna osoba s drugom fizičkom ili pravnom osobom.

IV.  Prava nositelja podataka

 • Imate pravo:
  u skladu s čl. 15. OUZP-a tražiti informaciju o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Osobito možete dobiti informacije o svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja, kojima su vaši podatci bili ili će biti otkriveni, planiranom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrada ili prigovor, postojanje prava na pritužbu, podrijetlo vaših podataka, ako nisu sakupljeni od nas, te postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i, ako je potrebno, smislene informacije o njihovim pojedinostima;
 • u skladu s čl. 16. OUZP-a, odmah zatražiti ispravak netočnih ili dopuniti osobne podatke koje pohranjujemo;
 • u skladu s čl. 17. OUZP-a, zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka koje smo pohranili, osim ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacija, za ispunjenje zakonske obveze, iz razloga od javnog interesa ili za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • u skladu s čl. 18. OUZP-a, zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ako osporavate točnost podataka, obrada je nezakonita, ali odbijate njihovo brisanje, a nama podatci više nisu potrebni, međutim, to vam je potrebno za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. OUZP-a;
 • u skladu s čl. 20. OUZP-a, za primanje vaših osobnih podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ili za traženje prijenosa drugoj odgovornoj osobi;
 • u skladu s člankom 21. OUZP-a, ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa, prigovoriti obradi vaših osobnih podataka, pod uvjetom da za to postoje razlozi koji proizlaze iz vaše konkretne situacije ili je prigovor usmjeren protiv izravnog oglašavanja. U posljednjem slučaju imate opće pravo na prigovor, koje ćemo provesti bez navođenja određene situacije.
 • u skladu s čl. 7. st. 3. OUZP-a, da u bilo kojem trenutku opozovete pristanak koju ste nam dali. Kao rezultat toga, više nam nije dopušteno nastaviti obradu podataka na temelju ovog pristanak za budućnost.
 • u skladu s čl. 77. OUZP-a da se žalite nadzornom tijelu u vezi s nezakonitom obradom vaših podataka s naše strane. U pravilu se možete obratiti nadzornom tijelu svog uobičajenog mjesta stanovanja ili rada ili sjedišta naše tvrtke.

    1.  Ostvarivanje prava nositelja podataka

Svaki nositelj podataka, čije podatke obrađuje tvrtka Swietelsky, ima mogućnost pozvati se na gore navedena prava nositelja podataka u bilo kojem trenutku i potvrditi ih kod tvrtke Swietelsky.

Za ostvarivanje svojih prava kao nositelj podataka, uvijek možete poslati e-poštu na datenschutz@swietelsky.com.

Bez prethodno uspješnog utvrđivanja identiteta ne možemo obraditi zahtjeve nositelja podataka. Iz ovog razloga od vas zahtijevamo da na odgovarajući način podržite utvrđivanje identiteta.

    2.  Pravo na pritužbu

Ukoliko dođete do zaključka da se obradom vaših podataka krše propisi o zaštiti podataka ili da su vam na bilo koji način povrijeđena prava na zaštitu podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu.

Nadležno nadzorno tijelo za tvrtku Swietelsky AG je:

Austrijsko tijelo za zaštitu podataka: Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Općenito o kolačićima

Na našem web-mjestu koristimo kolačiće kako bismo naše pojavljivanje na Internetu učinili jednostavnijim i više funkcionalnim. Neki kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju.

Kolačići su mali podatkovni paketi, koji se razmjenjuju između vašeg preglednika i web-poslužitelja kada posjetite naše web-mjesto. Oni ne uzrokuju nikakvu štetu i služe samo za prepoznavanje posjetitelja web-mjesta. Kolačići mogu pohranjivati ​​samo informacije, koje vam daje vaš preglednik, odnosno informacije koje ste sami unijeli u preglednik ili su dostupni na web-mjestu. Kolačići ne mogu izvršiti nikakav kod i ne mogu se koristiti za pristup vašem uređaju. Sljedeći put kada pozovete naše web-mjesto s istim krajnjim uređajem, informacije pohranjene u kolačićima mogu se naknadno ili poslati natrag ili nama („kolačić prve strane“) ili web-aplikaciji treće strane kojoj kolačić pripada („kolačić treće strane“).  Pohranjenim i vraćenim informacijama, odgovarajuća web-aplikacija prepoznaje da ste već pozvali i posjetili web-mjesto putem preglednika vašeg krajnjeg uređaja. 

Ovisno o njihovoj namjeni i funkciji, kolačiće dijelimo u sljedeće kategorije:  

Tehnički potrebni kolačići za osiguranje tehničkog rada i osnovnih funkcija našeg web-mjesta. Ova vrsta kolačića koristi se, npr. za pamćenje vaših postavki dok se krećete po web-mjestu; ili mogu osigurati da se važne informacije zadrže tijekom cijele sesije (npr. prijava, košarica).

Statistički kolačići za razumijevanje načina na koji posjetitelji komuniciraju s našim web-mjestom sakupljajući i anonimno analizirajući informacije. Tako stječemo vrijedne spoznaje za optimizaciju kako web-mjesta tako i naših proizvoda i usluga.

Marketinški kolačići za ciljane oglašivačke aktivnosti korisnika na našem web-mjestu.

Neklasificirani kolačići su kolačići koje trenutno pokušavamo klasificirati zajedno s pružateljima pojedinačnih kolačića.

Ovisno o razdoblju pohrane, također dijelimo kolačiće na kolačiće sesije i trajne kolačiće. Kolačići sesije pohranjuju informacije koje se koriste tijekom vaše trenutne sesije preglednika. Ovi kolačići se automatski brišu kada se preglednik zatvori. Pri tome, na vašem krajnjem uređaju ne ostaju nikakve informacije. Trajni kolačići pohranjuju informacije između dva posjeta web-mjestu. Na temelju ovih informacija bit ćete prepoznati kao ponovni posjetitelj pri sljedećem posjetu, a web-mjesto će reagirati u skladu s tim. Životni vijek trajnog kolačića određuje ponuditelj kolačića.

Pravna osnova za korištenje tehnički potrebnih kolačića temelji se na našem legitimnom interesu za tehnički besprijekoran rad i nesmetanu funkcionalnost našeg web-mjesta u skladu s čl. 6. st. 1. točkom f OUZP-a. Naše web-mjesto ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića. Za korištenje statističkih i marketinških kolačića potreban je vaš pristanak u skladu s čl. 6. st. 1. točkom a OUZP-a. Svoj pristanak za korištenje kolačića možete opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost u skladu s čl. 7. st. 3. OUZP-a. Pristanak je dobrovoljan. Ako ga ne date, nećete biti u nepovoljnom položaju.

Osim toga, svoj internetski preglednik možete postaviti tako da je pohrana kolačića općenito onemogućena na vašem krajnjem uređaju ili vas svaki put pita da li se slažete s postavljanjem kolačića. Nakon što su kolačići postavljeni, možete ih izbrisati u bilo kojem trenutku. Kako sve to funkcionira možete, detaljno saznati u funkciji pomoći vašeg preglednika.   

Imajte na umu, da opća deaktivacija kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja na našem web-mjestu.  

VI.  Google Tools

    1.  Google Analytics

Ovo web-mjesto koristi Google Analytics, uslugu web-analize koju pruža tvrtka Google Inc. (u daljnjem tekstu: Google). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, odnosno tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg korištenja web-mjesta. Informacije, koje generira kolačić o vašem korištenju ovog web-mjesta, obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Međutim, zbog aktivacije IP anonimizacije na ovom web-mjestu, tvrtka Google će unaprijed skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama koje su stranke u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana na Google poslužitelj u SAD i tamo skraćena. U ime operatera ovog web-mjesta, tvrtka Google će koristiti ove informacije za procjenu vašeg korištenja web-mjesta, sastavljanje izvješća o aktivnostima web-mjesta i za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web-mjesta i korištenjem interneta operateru web-mjesta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analytics neće se spojiti s drugim podacima tvrtke Google.

Možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom softvera svog preglednika; međutim, ističemo da u ovom slučaju ovisno o situaciji, možete da ne koristiti sve funkcije ovog web-mjesta u potpunosti. Također možete spriječiti tvrtku Google da sakuplja podatke koje generira kolačić i koji se odnose na vaše korištenje web-mjesta (uključujući vašu IP adresu), te da tvrtka Google obrađuje te podatke preuzimanjem Plugin preglednika dostupnog na sljedećoj poveznici i instalacijom: Dodatak za preglednik za deaktivaciju Google Analytics-a.

Obrada se odvija na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. točkom f OUZP-a.

   Anonimizacija IP-a

Koristimo funkciju “Aktivacija IP anonimizacije” na ovom web-mjestu. Time će tvrtka Google unaprijed skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama koje su stranke u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana na Google poslužitelj u SAD i tamo skraćena. U ime operatera ovog web-mjesta, tvrtka Google će koristiti ove informacije za procjenu vašeg korištenja web-mjesta, sastavljanje izvješća o aktivnostima web-mjesta i za pružanje drugih usluga povezanih s web-mjestom i korištenjem interneta operateru web-mjesta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analytics neće se spojiti s drugim podacima tvrtke Google.

    2.  Google Tag Manager

Ovo web-mjesto koristi Google Tag Manager. Pomoću ove usluge putem sučelja može se upravljati oznakama web-mjesta. Google Tag Manager u konačnici implementira oznake. Nisu postavljeni nikakvi kolačići, niti se bilježe bilo kakvi osobni podatci. Google Tag Manager pokreće druge oznake, koje mogu sakupljati podatke. Google Tag Manager ne pristupa ovim podacima. Ako je deaktivacija poduzeta na razini domene ili kolačića, ona će ostati na mjestu za sve oznake za praćenje, ako su implementirane putem Google Tag Manager. Više informacija o Google Tag Manager-u možete pronaći na sljedećoj poveznici: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Korisnik ima mogućnost onemogućiti slanje svih oznaka Google Tag Manager-a. U tu svrhu, korisnik mora kliknuti na sljedeću Opt-Out poveznicu, kako bi pohranio kolačić za deaktivaciju Google-Tag-Manager-a u svoj preglednik.

Više informacija možete pronaći u pravilima korištenja na Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

    3.  Google Maps

Ovo web-mjesto koristi Google Maps API za vizualni prikaz geografskih informacija. Prilikom korištenja Google Maps, tvrtka Google također sakuplja, obrađuje i koristi podatke o korištenju značajki karte posjetitelja. Više informacija o obradi podataka tvrtke Google, možete preuzeti sa obavijesti o zaštiti podataka tvrtke Google. Tu također možete promijeniti postavke zaštite osobnih podataka u centru za zaštitu podataka.

Detaljne upute o tome kako upravljati vlastitim podacima u vezi s proizvodima tvrtke Google možete pronaći ovdje.

VII.  Social-Media i Third-Party-Tools

Aktualnu raspravu o zaštiti podataka na društvenim mrežama shvaćamo vrlo ozbiljno, budući da smo i sami prisutni na društvenim mrežama, kako bismo korisnike koji su tamo aktivni informirali o našoj ponudi usluga. Društvene mreže, koje u tu svrhu konkretno koristimo, predstavljene su logotipom na našoj stranici. S tim u vezi, želimo naglasiti da, na temelju trenutačne sudske prakse, u smislu čl. 26. OUZP-a postoji zajedničku odgovornost s odgovarajućim operaterom društvene mreže. Za to smo poduzeli potrebne mjere opreza, u mjeri u kojoj nam je to omogućio pružatelj. Primarnu odgovornost prema OUZP-u za obradu osobnih podataka na odgovarajućoj društvenoj mreži snosi odgovarajući pružatelj društvene mreže.

U slučaju ostvarivanja prava nositelja podataka, napominjemo da se ista moraju ostvariti na samim društvenim mrežama. Kao operater ne donosimo nikakve odluke u vezi s obradom podataka na društvenoj mreži. Samo odgovarajući ponuditelj ima pristup podacima korisnika i stoga može poduzeti samo izravne mjere. 

Primjenjuju se odgovarajući ugovorni uvjeti društvene mreže.

Podatci korisnika mogu se obrađivati ​​na društvenim mrežama u svrhe oglašavanja i istraživanja tržišta. Između ostalog, korisnički profili se mogu kreirati na temelju različitih interesa korisnika. Korisnički profili mogu se naknadno koristiti, npr. za postavljanje ciljanih oglasa unutar i van društvenih medija. U te svrhe društveni medij također koristi kolačiće u koje se pohranjuju ponašanje i interesi korisnika. Nadalje, ovi korisnički profili mogu sadržavati i podatke o korisnicima kao članovima odgovarajućih društvenih medija, pod uvjetom da su na njih prijavljeni.

Za detaljan opis odgovarajuće obrade podataka i mogućnosti ulaganja prigovora ili opoziva, pozivamo se na izjavu o zaštiti podataka odgovarajuće društvene mreže.

VIII.  SSL šifriranje

Kako bismo zaštitili sigurnost vaših podataka tijekom prijenosa, koristimo najsuvremenije postupke šifriranja (npr. SSL) putem HTTPS-a.  Šifriranu vezu možete prepoznati po nizu znakova „https://“ i simbolu katanca u retku preglednika

IX.  Izmjene ili dopune 

Zadržavamo pravo izmjene ili dopune sadržaja informacija u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta više ili u potpunosti ne odgovaraju mjerodavnoj pravnoj situaciji, sadržaj i valjanost preostalih dijelova dokumenta ostaju nepromijenjeni.