Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Godišnje izvješće

Otvorena komunikacija i transparentnost prema našim investitorima i tržištu vrlo su nam važni. Ovdje možete pronaći važeće konsolidirano financijsko izvješće na njemačkom i engleskom jeziku, kao i godišnje izvješće (konsolidirana i pojedinačna financijska izvješća, "Jahresbericht") na njemačkom jeziku. U nastavku objavljujemo izjavu uprave o posljednjem konsolidiranom godišnjem izvješću.

 

Preuzmi Godišnje izvješće

/ Predgovor Uprave

Vorstandsfoto 2021 22

Poštovane dame i gospodo!

Protekla poslovna godina nadovezala se na uspješnu prethodnu godinu. Uz rast građevinskih radova od deset posto poslovni rezultat prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ponovno se malo poboljšao, dok EBT sa 147,2 milijuna eura leži između komparativnih vrijednosti posljednjih dviju godina.

Dobra je vijest također da se udio vlastitog kapitala usprkos nepromijenjeno velikoj spremnosti na investicije i dalje povećao na 35,4 posto. Razvoj u 2021./22. godini općenito ocjenjujemo pozitivnim s obzirom da su sva osnovna tržišta pokazala bitne doprinose poslovnom rezultatu. Gotovo nepromijenjeno stanje s narudžbama također je solidna baza za dolazeće godine.

Cjelokupni gospodarski razvoj teško je predvidjeti. Zdrava struktura našeg kapitala uzimajući u obzir inflatorni rast cijena građevinskih materijala i nedostatak važnih sirovina od velike je važnosti. U toj se situaciji ponovno može dokazati strategija tvrtke SWIETELSKY da ima što širu paletu ponude, da se što više diferencira u svim građevinskim sektorima i tržištima koncerna te da proaktivno upravlja projektnim i ugovornim rizicima. Naš moto ostaje: prinos je važniji od prometa. U tržišnom okruženju u kojem je sve teže ostvariti gospodarski razvoj cilj je i dalje postizati solidne rezultate u okviru prosjeka posljednjih godina.

Velikim se angažmanom posvećujemo i opće poznatim izazovima uzrokovanim nedostatkom stručne radne snage. Osim toga i dalje treba jačati snagu inovativnosti tvrtke SWIETELSKY te poticati ekološki zaokret i iskoristiti ga u svoju poslovnu prednost. Ti su napori dokumentirani i u našem izvještaju o održivosti koji je drugi put izdan u prosincu 2021.

Srpanj 2022