Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Godišnje izvješće

Otvorena komunikacija i transparentnost prema našim investitorima i tržištu vrlo su nam važni. Ovdje možete pronaći važeće konsolidirano financijsko izvješće na njemačkom i engleskom jeziku, kao i godišnje izvješće (konsolidirana i pojedinačna financijska izvješća, "Jahresbericht") na njemačkom jeziku. U nastavku objavljujemo izjavu uprave o posljednjem konsolidiranom godišnjem izvješću.

 

Preuzmi Godišnje izvješće 2022/23

/ Predgovor Uprave

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Poštovane dame i gospodo,

izniman angažman tvrtke „Swietelsky“ pokazuje učinke: polazeći od visoke razine usporedivog razdoblja prethodne godine tvrtka SWIETELSKY je u poslovnoj godini 2022./23. povećala svoj radni učinak za oko 4,7 % na 3,58 milijarde eura. Unatoč izazovnih okvirnih uvjeta uz snažan pritisak cijena energenata i sirovina, visoke inflacije i drastičnih povećanja kamata uspjelo nam je ostvariti stabilan rezultat - u usporedbi s drugim austrijskim poduzećima u ovoj gospodarskoj grani s iznadprosječnom rentabilnošću i kvotom vlastitog kapitala. Ova financijska snaga pruža stabilnost i sigurnost - našim radnicama i radnicima, našim kupcima te poslovnim partnerima.

Prognoze za tekuću poslovnu godinu građevinski sektor i nadalje vide u vrlo napetom okruženju. Raspoloživost i cjenovna situacija glede sirovina su se doduše poboljšale, ali rastuće kamate i regulatorne mjere istovremeno prigušuju potražnju - napose u privatnoj visokogradnji. Viši troškovi financiranja utječu i na javne projekte. Naša široka diverzifikacija u svim građevinskim granama te glede nalogodavaca i tržišta, s time povezana relativno solidna pozicija na tržištu tvrtke SWIETELSKY kao i potrebite mjere za energetski zaokret ispunjavaju nas optimizmom da ćemo i u poslovnoj godini 2023./24. moći zadržati vrijednosti radova i rezultate na prosječnoj razini posljednjih godina.

Naš je zahtjev da se tvrtka SWIETELSKY razvije u vodećeg ponuditelja glede prilagodbi klimatskim promjenama, da se dalje razvija naša prisutnost na međunarodnim tržištima i da se cjelokupni građevinski posao s pomoću digitalnih rješenja učini učinkovitijim. Novim modelima ostvarenja karijere treba oduševiti nove radnice i radnike, a novim modelima ugovora naše kupce. Sve to će u velikoj mjeri obilježiti naš put u održivo uspješnu budućnost.

U srpnju 2023.

 

Preuzmi Godišnje izvješće 2021/22

Preuzmi Godišnje izvješće 2020/21