Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Godišnje izvješće

Otvorena komunikacija i transparentnost prema našim investitorima i tržištu vrlo su nam važni. Ovdje možete pronaći važeće izvješće uprave (konsolidirano financijsko izvješće) na njemačkom i engleskom jeziku, kao i godišnje izvješće (konsolidirana i pojedinačna financijska izvješća) na njemačkom jeziku. U nastavku objavljujemo izjavu uprave o posljednjem konsolidiranom godišnjem izvješću.

 

/ Predgovor Uprave

Vorstand Web 1

Poštovani,

ovo financijsko izvješće prvo je koje objavljujemo kao dioničko društvo. Godine 2019. vlasnici društva su, u svjetlu kontinuiranog razvoja, odlučili promijeniti pravni oblik društva, što je pridonijelo optimalnom uspostavljanju organizacijske i pravne strukture društva SWIETELSKY za buduće izazove. Ova promjena ne utječe na vlasničku strukturu ili vlasnike niti na njihove vlasničke udjele.

U financijskoj godini 2019./20. društvo SWIETELSKY nastavilo je uspješan put započet prethodnih godina. U svjetlu stabilnog ekonomskog okruženja, narušenog samo u nekoliko posljednjih tjedana financijske godine krizom uzrokovanom koronavirusom, Grupa je uspjela nastaviti svoj organski rast. Na svom domaćem tržištu u Austriji, društvo SWIETELSKY ponovno je značajno povećalo svoje rezultate u graditeljstvu, ali i konsolidiralo svoj snažan razvoj posljednjih nekoliko godina na svim drugim važnim tržištima. Sve u svemu, rezultati u graditeljstvu porasli su za 8 % u odnosu na prethodnu godinu. U vrijednosti od 3,14 milijarde eura naš je popis narudžbi čak i veći od prošlogodišnje visoke razine i to usprkos planiranom završetku velikih, dugoročnih projekata. Udio vlastitog kapitala povećan je na 30 %.

Svoj smo naglasak oduvijek stavljali na profitabilnost i što se tiče tog pokazatelja također smo ostvarili zadovoljavajući rast. Dobit prije oporezivanja (EBT) povećana je za 7,2 %. EBIT marža od 4,2 % predstavlja vrlo dobru vrijednost za našu industriju. I dalje veliku pozornost obraćamo na strukturu kapitala i veoma cijenimo pažljivo raspolaganje našim financijskim resursima. Ipak, u prošloj smo financijskoj godini ponovno pokazali našu iznimnu volju za ulaganjima u osuvremenjivanje tehničke opreme i strojeva.

Prvo izvješće o održivosti na razini Grupe objavljeno u jesen 2019. godine u skladu sa Standardima izvješćivanja o održivosti (Sustainability Reporting Standards) Globalne inicijative za izvješćivanje (GRI) prikazuje našu radnu uspješnost u kontekstu održivih poslovnih aktivnosti. Kontinuiranim upravljanjem održivošću nastavit ćemo razvijati svoje kompetitivne prednosti u ovom području.

U ožujku 2020. naše je domaće tržište u Austriji svjedočilo povijesnoj situaciji potpune obustave gradnje te prekida domaće i međunarodne proizvodnje i lanaca nabave kao posljedice širenja bolesti COVID-19. U tom je razdoblju naše poduzeće svoj interes usmjerilo u pronalaženje načina kako brzo i na najsigurniji mogući način nastaviti naše građevinske aktivnosti. Uspjeli smo to postići u samo nekoliko tjedana. Iako su negativni učinci krize uzrokovane koronavirusom bili ograničeni samo na kraj financijske godine 2019./20., trenutačna situacija predstavlja prekretnicu. Očekujemo da će se ekonomski učinci duboke recesije reflektirati u slabijim rezultatima gradnje. Stoga ćemo svu našu pažnju usmjeriti na mogućnost povećanja učinkovitosti naših proizvodnih procesa kako bismo iz krize izašli strukturno ojačani.

U trenutačnim je okolnostima za financijsku godinu 2020./21. rizično bilo što predviđati; usprkos tomu, zbog svog profitabilnog poslovnog modela i količine narudžbi čija je razina visoka u čitavoj Grupi sigurni smo da ćemo uspješno prebroditi pandemiju bolesti COVID-19 i njene posljedice.

Jedan iznimno tužan događaj koji se zbio 2020. jest da nas je napustio inženjer Hellmuth Brustmann, suvlasnik i dugogodišnji generalni direktor društva SWIETELSKY. Bio je jedan od pionira moderne cestogradnje koji je uvođenjem velikih strojeva unio revoluciju u učinkovitost i sigurnost radnika. Bio je i glavni pokretač internacionalizacije društva SWIETELSKY, čime je pomogao da ono postane jedno od vodećih poduzeća u području cestogradnje u Europi. Rado ćemo ga se sjećati kao iznimnog vizionara koji nije zaboravljao na svoju socijalnu odgovornost.

U srpnju 2020.