Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Godišnje izvješće

Otvorena komunikacija i transparentnost prema našim investitorima i tržištu vrlo su nam važni. Ovdje možete pronaći važeće konsolidirano financijsko izvješće na njemačkom i engleskom jeziku, kao i godišnje izvješće (konsolidirana i pojedinačna financijska izvješća, "Jahresbericht") na njemačkom jeziku. U nastavku objavljujemo izjavu uprave o posljednjem konsolidiranom godišnjem izvješću.

 

/ Predgovor Uprave

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Poštovane dame i gospodo,

tvrtka SWIETELSKY je i u prvom polugodištu 2023./24. godine u sveukupno gospodarski izazovnom okruženju uspjela održati stabilnost. Porast troškova financiranja i plaća, trajno visoki troškovi materijala i energije, te sve napetija situacija s nedostatkom osoblja, naročito u posebnim disciplinama, reflektiraju se u gospodarskoj stagnaciji na svim ključnim tržištima. Unatoč tome, tvrtki SWIETELSKY uspjelo je u odnosu na prethodnu godinu ostvariti čak i mali porast građevinskih radova na 2.047,3 milijuna eura. Kao što se i moglo očekivati zbog teške kamatne situacije, došlo je do pada u visokogradnji, odnosno u stanogradnji. Uspjeli smo to kompenzirati rastom u infrastrukturnoj gradnji.

Veliki projekti u području inženjerskih objekata i tunela realizirani su prema planu, a istovremeno nam je uspjelo aktualnu situaciju s radnim nalozima u iznosu od 2,9 milijardi održati na razini prethodne godine.

Rezultate poslovanja prije otpisa, kamata i poreza (EBITDA) mogli smo poboljšati u usporedbi s razdobljem prethodne godine za 1,1 posto ili za 1,8 milijuna eura.

Naša solidna tržišna pozicija s vrlo širokom diverzifikacijom i naša stručnost zahvaljujući stručnom osoblju dopuštaju nam da s odlučnošću i odvažnošću gledamo u budućnost. Cijele godine očekuju nas građevinski radovi na razini prethodne godine, te rezultati na sličnoj razini kao i prethodnih godina.

Izražavamo zahvalnost svima u tvrtki Swietelsky, koji su svojim angažmanom omogućili naš zajednički uspjeh.

U studenom 2023.

 

Preuzmi Godišnje izvješće 2023/24

Preuzmi Godišnje izvješće 2022/23

Preuzmi Godišnje izvješće 2021/22

Preuzmi Godišnje izvješće 2020/21