Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Godišnje izvješće

Otvorena komunikacija i transparentnost prema našim investitorima i tržištu vrlo su nam važni. Ovdje možete pronaći važeće konsolidirano financijsko izvješće na njemačkom i engleskom jeziku, kao i godišnje izvješće (konsolidirana i pojedinačna financijska izvješća, "Jahresbericht") na njemačkom jeziku. U nastavku objavljujemo izjavu uprave o posljednjem konsolidiranom godišnjem izvješću.

 

/ Predgovor Uprave

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Poštovane dame i gospodo!

U ožujku 2020. godine uslijed krize zbog korone došlo je do značajnih pucanja proizvodnih i dobavnih lanaca u zemlji i inozemstvu. U to vrijeme nastojali smo ponovo uspostaviti svoju građevinsku djelatnost, i to brzo i u potpunosti te u što je moguće sigurnijim uvjetima. To je bilo moguće ostvariti za nekoliko tjedana i Koncern je tijekom cijele poslovne godine nastavio svoj organski rast.

Koncern SWIETELSKY time je u poslovnoj godini 2020./21. ponovno nadmašio rezultate iz sasvim uspješnih posljednjih godina. Sva bitna tržišta dala su svoj doprinos ovakvom rezultatu što nas ispunjava radošću. Pri tome se vrijednost građevinskih radova povećala za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednost narudžbi s oko 3,3 milijarde EUR, unatoč dovršetku dugoročnih velikih projekata prema planu, prekoračuje za 5% u odnosu na vrlo visoku razinu prethodne godine.

Naša glavna pozornost i nadalje je usmjerena na profitabilnost i osobito su ovdje ostvarena povećanja što nas posebno raduje. Dobit prije oporezivanja (EBT) povećana je za gotovo 37%. I nadalje najveću pozornost posvećujemo štedljivom korištenju naših financijskih sredstava i solidnoj strukturi kapitala. Kvota vlastitog kapitala porasla je na skoro 35 % unatoč velike spremnosti za investicije u modernizaciju tehničkih postrojenja i strojeva.

S obzirom na nove izazove kao što su nedostatak građevinskog materijala i skokovi cijena koji su rezultat toga, teško se može procijeniti budući poslovni razvoj. Mi smo unatoč toga optimistični da ćemo i nadalje ostvarivati solidne rezultate koji će se kretati u prosjeku posljednjih godina. Krajem izvještajnog razdoblja u mirovinu je otišao naš kolega Walter Pertl, dipl. ing. Njegovu poziciju u Upravnom odboru je s 1. travnja 2021. godine preuzeo Harald Gindl.

U srpnju 2021. godine