Swietelsky AG

Izvješće o održivosti

U korporativnom Izvještaju o održivosti koncern Swietelsky AG uz podatke koje je u skladu sa zakonom dužan objaviti objavljuje i informacije i podatke o aktivnostima i ostvarenjima poduzeća u kontekstu održivog gospodarenja. Time također ispunjavamo obvezu izvještavanja koju, i u pogledu nefinancijskih informacija, imamo prema dionicima.

 

/ Predgovor Uprave

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Poštovane dame i gospodo!

Pitanje održivosti u građevinarstvu danas je hitnije nego ikad prije. Uspješno društvo koje se neprestano razvija, neizbježno provodi građevinske mjere, sanacijske aktivnosti ili infrastrukturne projekte usmjerene ka budućnosti. Stoga građevinska industrija nije samo važan pokretač gospodarskog rasta, već mora ispuniti i svoju odgovornost prema budućim generacijama. Svjesni smo da smo u tom smislu dio postojećih izazova, ali smo isto tako i čvrsto uvjereni da razboritošću i inventivnošću možemo biti središnji dio rješenja.

Tvrtka SWIETELSKY nastoji uskladiti sve aktivnosti grupe na takav način da ju se doživljava kao pokretača usmjerenog ka rješenjima na putu preokreta u klimi i da se razvije u važnog igrača u klimatski neutralnoj građevinskoj industriji. Ovo izvješće o održivosti stoga je više od puke zbirke brojki i činjenica. Ono je izraz naše predanosti održivoj budućnosti, kako za našu tvrtku i naše zaposlenike i zaposlenice, tako i za društvo.

Postigli smo nešto na što smo ponosni, ali pred nama je još važan put. Stoga smo odlučili objediniti naše napore u pogledu održivosti i usidriti ih u holističku strategiju za cijelu grupu, koja uključuje početni paket mjera na putu prema našem dugoročnom cilju klimatske neutralnosti. Čvrsto smo odlučili dati svoj obol u borbi protiv klimatskih promjena i drastično smanjiti naš ekološki otisak. Ovi ambiciozni ciljevi odražavaju naše napore da učvrstimo ekološku odgovornost u svim našim poslovnim područjima i duž cijelog lanca vrijednosti u našoj sferi utjecaja te da damo pozitivan doprinos okolišu i dugoročnoj održivosti u građevinskoj industriji.

Ključni korak na tom putu postupni je prijelaz na kružno gospodarstvo. Intenzivno se fokusiramo na učinkovitost resursa, kako bismo smanjili otpad i ponovo iskoristili materijale. Ideja kružnog gospodarstva za nas nije samo slogan, već nit vodilja koja utječe na naš svakodnevni rad i koju promoviramo s našim dioničarima.

U ovom izvješću želimo vam dati uvid u naše napore i napredak, posebice ćete naći informacije o našim emisijama ekvivalenata CO2. Za razliku od emisije CO2 mjerna jedinica ekvivalent CO2 omogućuje usporedbu i ilustriranje učinaka različitih stakleničkih plinova na klimu. Svoju izvedbu mjerimo ne samo kako bismo pokazali koliko smo daleko stigli, već i kako bismo se neprestano poboljšavali.

Svjesni smo da put do klimatske neutralnosti zahtijeva zajedničke napore. Zato blisko surađujemo s našim partnerima, kupcima i zaposlenicima na razvoju inovativnih rješenja i promicanju održivosti u našem sektoru.

Tvrtka Swietelsky AG i njena poduzeća kćeri čvrsto su odlučile oblikovati budućnost u skladu s ciljevima zaštite klime i održivosti. Uvjereni smo da ćemo zajedno ostvariti ovaj cilj.

Ovom prilikom zahvaljujemo Karlu Weidlingeru, dipl. ing., koji je kao predsjednik uprave u izvještajnom razdoblju bio odgovoran ove agende. Svoj današnji položaj dugujemo njegovoj predanosti.

U prosincu 2023.