Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Poduzetništvo i sukladnost

Poduzetničke aktivnosti grupacije SWIETELSKY karakterizira visok osjećaj odgovornosti prema državi i društvu. Smatramo da su poštovanje uvjeta zakonskog okvira i etičkih normi na razini cijele grupacije uvjet održavanja našeg visokog ugleda pouzdanog, kompetentnog partnera koji poštuje zakone i pošteno se odnosi prema klijentima, ulagačima i poslovnim partnerima.

Aktivna borba protiv korupcije i nekonkurentnog ponašanja na tržištu sama se po sebi razumije, a uz to zalažemo se za poštovanje propisa o zaštiti podataka. Osiguravanjem pravednosti, poštovanja i integriteta unutar društva i poštovanja prema klijentima i konkurentima, jasno se protivimo negativnim pojavama poput narušavanja konkurencije, korupcije ili nepoštovanja privatnosti. Inzistiramo na poštovanju svih radnih i socijalnih normi. Osim što smo sami posvećeni tom cilju, svoje podizvođače i poslovne partnere također nastojimo poticati na primjenu jednako visokih standarda. Nadalje, poštujemo ljudska prava, jednako kao i uporabu i promicanje različitosti i jednakih mogućnosti, i smatramo ih važnim sastavnicama u postizanju naših zajedničkih ciljeva.

Više o poduzetništvu i poštovanju propisa društva SWIETELSKY te o sljedećim temama pročitajte u našem Izvješću o održivosti

  1. Kodeks ponašanja, str. 59
  2. Jačanje organizacije, str. 60
  3. Anti - korupcijsko ponašanje i poštena konkurencija, str. 60 - 63
  4. Zaštita podataka, str. 63
  5. Poštovanje ljudskih prava, str. 64
  6. Raznolikost i jednake mogućnosti u kontekstu sukladnosti, str. 65
  7. Naš doprinos ciljevima održivog razvoja, str. 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, voditelj odjela za sukladnost (CCO)
„Trajno profitabilni poslovni odnosi zahtijevaju zakonitost, povjerenje i vrijednosnu orijentaciju. Sukladnost stoga nije „privremena pojava”, već uvjet za održivi uspjeh društva u interesu svih unutarnjih i vanjskih dionika.”

Mag. Gernot Reiter, CSE, voditelj odjela za sukladnost (CCO)

Kontakt

Kodeks ponašanja

Želja nam je da nas naši javni i privatni poslovni partneri i dalje smatraju pouzdanim i kompetentnim suradnikom. Zbog toga veliku vrijednost pridajemo ponašanju koje odražava pravednost, poštovanje i integritet prema svim dionicima kao i prema našim konkurentima. Sastavili smo Kodeks ponašanja koji nas vodi; odražava naše vrijednosti i, unutar grupacije SWIETELSKY, treba biti osnova besprijekornog ponašanja u moralnom, etičkom i pravnom pogledu. Dokument koji se može preuzeti ovdje dostupan je u cijelosti svim zaposlenicima i svim relevantnim partnerima.

Sustav zviždača za prijavu nedoličnog ponašanja u tvrtki Swietelsky

Tvrtka Swietelsky AG je u postojećem kodeksu ponašanja jasno i bezuvjetno  opredijeljena za poštivanje svih važećih zakona i propisa. Stoga nastojimo prepoznati i razjasniti moguća nedolična ponašanja u tvrtki što je prije moguće, te poduzeti potrebne korektivne mjere. Otvorena komunikacija u našoj grupaciji društava predstavlja temelj za prijavu i razjašnjenje nedoličnog ponašanja. Uprava tvrtke Swietelsky stoga potiče sve poslovne partnere da odmah prijave sumnju na nedolično ponašanje. Sukladno zahtjevima RL (EU) 2019/1937 (Direktiva o zviždačima za EU) tvrtka Swietelsky AG u tu svrhu nudi sustav za zviždače na mreži, koji se može koristiti za brzu i jednostavnu prijavu zabrinutosti u svezi s nedoličnim ponašanjem. Isti je dostupan 24 sata dnevno s bilo kojeg mjesta. Anonimnost zviždača je pri tome potpuno zajamčena; točne prijave pružaju potpunu zaštitu zviždačici ili zviždaču. Prijave se mogu podnijeti i u obliku koji nije anonimiziran. Međutim, namjerne lažne prijave mogu za sobom povući posljedice prema radnom i kaznenom pravu.

Ovdje se mogu predati prijave:

Sustav zviždača za prijavu nedoličnog ponašanja