Swietelsky AG
Natrag

Swietelsky nastavlja radove na izgradnji brane retencije u Ogulinu

19.01.2023

Nakon što je uspješno realizirala fazu 1 – radovi na pregradnom mjestu retencije Ogulin, tvrtka Swietelsky d.o.o. je potpisala ugovor za fazu 4 – izgradnja brane retencije Ogulin s pripadajućim objektima.

Te dvije faze dio su projekta „Zaštita od poplava grada Ogulina“ koji se ukupno sastoji od 4 faze. Cijeli projekt se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Branom visine 14,50 m i duljine 580,0 m formira se retencija Ogulin u svrhu zaštite grada Ogulina od velikih vodnih valova 50-godišnjega povratnog perioda. Brana je nasutog tipa, s centralnom glinenom jezgrom štićenom filtarskim slojevima te kamenim potpornim zonama koje osiguravaju stabilnost tijela brane.

Predviđeni rok izvođenja radova je 12 mjeseci te će dinamika izvođenja radova ovisiti o dinamici izvođenja faze 2 za koju je u tijeku postupak provođenja javne nabave.